Listování
od 

Slovenský kras ve světle kvartérní geologie / Horáček, Ivan, Ložek, Vojen -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 30 (1992), s. 29-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Slovinský kras a Karel Absolon
Slovinský přírodovědec baron Sigmund Zois / Matyášek, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 200-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Slovníček sopečných vyvřelin se zástupci živců
Slovo úvodem : úvodní přednáška na sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice, 16.10.1995 / Nouza, Richard -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 11 (1995), s. 329-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Slovo úvodem / Kopecký, Jiří -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- s. 2-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Slovo úvodem (předmluva) / Souček, Jiří -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Slowness vectors in viscoelastic anisotropic media. Part 1: Numerical examples / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 14 -- s. 149-179
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Slowness vectors in viscoelastic anisotropic media. Part 1: Theory / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 14 -- s. 123-147
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Slowness vectors of harmonic plane waves in viscoelastic anisotropic media / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Expanded abstracts of the 8th International Congress of the Brazilian Geophysical Society -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Slowness vectors of harmonic plane waves in viscoelastic anisotropic media / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-structures. Report 13 -- s. 189-197
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry / Hájková, L., Klika, Z., Sýkorová, Ivana, Vidlář, J. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 45, č. 8 (2003), s. 10-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry / Hájková, Lenka, Klika, Zdeněk, 1943-, Sýkorová, Ivana, 1969-, Vidlář, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 8 (2003), s. 10-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy / Kvídová, Olga, Minařík, Luděk -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun) / Melka, Karel, Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 138-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus. Composition and origin of black coatings on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst / Melka, Karel, Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 138-140
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Složení a struktura středně pennsylvánského rašelinného rostlinného společenstva zachovaného in situ ve vulkanickém popelu v radnické pánvi (Česká republika)
Složení a struktura uhlí České republiky
Složení a struktura uhlí České republiky / Brus, Jiří, Opluštil, S., Sýkorová, Ivana -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 7(113) (1999), s. 161-170
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Složení a struktura uhlí České republiky / Bek, Jiří, Brus, Jiří, Čermák, Ivo, Daněk, Vilém, Kubelka, Jan, Machovič, Vladimír, Melichárková, Eva, Opluštil, Stanislav, 1962-, Stejskal, Michal, Sýkorová, Ivana, 1969-, Žáková, Božena -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 7(113) (1999), s. 161-170
Zdroj: ČGS (UNM)