Listování
od 

Slovo úvodem : úvodní přednáška na sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice, 16.10.1995 / Nouza, Richard -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 11 (1995), s. 329-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Slovo úvodem / Kopecký, Jiří -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- s. 2-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Slovo úvodem (předmluva) / Souček, Jiří -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Slowness vectors in viscoelastic anisotropic media. Part 1: Numerical examples / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 14 -- s. 149-179
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Slowness vectors in viscoelastic anisotropic media. Part 1: Theory / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 14 -- s. 123-147
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Slowness vectors of harmonic plane waves in viscoelastic anisotropic media / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Expanded abstracts of the 8th International Congress of the Brazilian Geophysical Society -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Slowness vectors of harmonic plane waves in viscoelastic anisotropic media / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-structures. Report 13 -- s. 189-197
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry / Hájková, L., Klika, Z., Sýkorová, Ivana, Vidlář, J. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 45, č. 8 (2003), s. 10-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry / Hájková, Lenka, Klika, Zdeněk, 1943-, Sýkorová, Ivana, 1969-, Vidlář, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 8 (2003), s. 10-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy / Kvídová, Olga, Minařík, Luděk -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun) / Melka, Karel, Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 138-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus. Composition and origin of black coatings on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst / Melka, Karel, Suchý, Václav, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 138-140
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Složení a struktura středně pennsylvánského rašelinného rostlinného společenstva zachovaného in situ ve vulkanickém popelu v radnické pánvi (Česká republika)
Složení a struktura uhlí České republiky
Složení a struktura uhlí České republiky / Brus, Jiří, Opluštil, S., Sýkorová, Ivana -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 7(113) (1999), s. 161-170
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Složení a struktura uhlí České republiky / Bek, Jiří, Brus, Jiří, Čermák, Ivo, Daněk, Vilém, Kubelka, Jan, Machovič, Vladimír, Melichárková, Eva, Opluštil, Stanislav, 1962-, Stejskal, Michal, Sýkorová, Ivana, 1969-, Žáková, Božena -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 7(113) (1999), s. 161-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování / Pešek, J., Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana -- In: Acta Montana Series AB -- ISSN 0365-1398 -- 11(128) (2003), s. 37-43, 109-114
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování / Machovič, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936-, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and fuel, carbon and mineral processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 11 (128), s. 109-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy / Havelcová, Martina, Kubina, Lukáš, Martinec, Petr, Sýkorová, Ivana, Šulc, Alexandr, Trejtnarová, Hana -- In: 9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví -- S. 79-89
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby litosférických desek? (diskuse) / Procházka, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 53 (2013), s. 46-51
Zdroj: ČGS (UNM)