Listování
od 

Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava) / Holický, Ivan, Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)
Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova / Čopjaková, Renata, Škoda, Radek -- In: Sjezd České geologické společnosti, Slavonice -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv / Čopjaková, Renata, Škoda, Radek -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 96
Zdroj: ČGS (UNM)
Sn-rich, As-vesuvianite bearing mineral assemblage from Nedvědice Marble at Kozlov, West Moravia, Svratka Crystalline Complex (A preliminary report)
Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram) / Škácha, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 2 (2004), s. 84-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku / Breiter, Karel, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 6 (1991), s. 168-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Sn-W mineralization in the Krásno district / Jarchovský, Tomáš -- In: Ore mineralization of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge): excursion Guide -- ISBN 80-7075-189-4 -- s. 169-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Sn-W mineralization in the Krásno district / Jarchovský, Tomáš -- In: Genetic significance of phosphorus in fractionated granites - Excursion guide -- ISBN 80-7075-273-4 -- s. 77-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Sn-W mineralization of the Blatná granite massif
Sn-W-Pb-Ta disseminated mineralization in Li-mica granite at Podlesí / Breiter, Karel, 1956- -- In: Ore mineralization of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge): excursion Guide -- ISBN 80-7075-189-4 -- s. 161-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Sn-W rudní revír Krásno u Horního Slavkov - historie těžby, geologický a mineralogická charakteristika
Sn-W rudní revír Krásno u Horního Slavkova : historie těžby, geologická a mineralogická charakteristika
The snail Pseudotrichia rubiginosa
The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene / Ivanov, Martin -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Vol. 83 (1998), p. 159-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Snehová pokrývka ako zdroj znečistenia vodných tokov / Babiaková, Gabriela, Bodiš, Dušan -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 33, č. 4 (1985), s. 468-485
Zdroj: ČGS (UNM)
The Snell's laws at interfaces in anisotropic viscoelastic media / Vavryčuk, Václav -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 19 -- S. 237-261
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Sněžníkovský mramor / Maier, Hugo -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 37 (208), s. 44-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Snežnyj pokrov v kačestve istočnika zagrjaznenija vodotokov
Snímač rotačního pohybu kolem svislé osy pro seismická měření
Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem / Knejzlík, Jaromír, Konečný, Pavel, Rambouský, Zdeněk -- In: Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů -- s. 30-33
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG