Listování
od 

Snižují vyšší teploty odpar? : Co vypadá logicky, nemusí být pravda - omyl IPCC 2007 / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- 86 /137/, č. 11 (2007), s. 713-714
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Snow avalanche susceptibility map of the Krkonoše Mts. produced by GIS and statistical-probabilistic techniques
Snow cover as a source causing pollution of streams
Snow deposit on leeward slopes of the Czech part of the Giant Mountains (tundra zone)
SO4'' an indicator of the impact of acid rain in the urban environment / Jedrysek, Mariusz Orion -- In: Cogeoenvironment Newsletters -- No. 12 (1997), p. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Soapstone as a historical building and sculptural material in northern Moravia and restoration of an important monument from this stone
Soapstone as a locally used and limited sculptural material in remote area of Northern Moravia (Czech Republic) / Gajda, J., Přikryl, R., Siegl, P., Vavro, Martin -- In: Environmental Earth Sciences -- ISSN 1866-6280 -- -, - (2014)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Soapstone from the Devonian of the Vrbno group (northern Moravia, ČSSR)
Sobectví optimistů / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 25, 27.10.2012 (2012), s. 23-23
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 23-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 28-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Sobotínský aktinolit / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 129
Zdroj: ČGS (UNM)
Social climate in the Ostrava Region / Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 43-59
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Social development of ecologically sensitive rural areas: case studies Moravian Karst (¨Czechia) and Devetashko Plato (Bulgaria) / Dvořák, Petr, Stafonov, P., Stefanová, D., Tcherkezova, E., Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: EURORURAL´14 - European countryside within the post-industrial society - Books of astracts of the 4th Moravian conference on Rural Research -- S. 48-48
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Social indicators of sustainable development of small towns in Moravia / Kallabová, Eva -- In: Sustainable development of small towns -- S. 99-111
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Social responsibility of entrepreneurs in geology and mining activities / Němcová, Lidmila -- In: The Mining Příbram Symposium - International Section Geoethics -- s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Sociálně-geografická analýza vnímání a postojů veřejnosti k větrným elektrárnám v ČR / Frantál, Bohumil -- In: Větrná energie v ČR 2008 -- S. 1-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sociálně geografické rozdíly mezi panelovými sídlišti ČR a vybrané problémy jejich současných proměn / Kallabová, Eva -- In: Študentská vedecká konferéncia pri príležitosti 50. výročia Slovenskej akadémie vied -- s. 162-162
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sociální aspekty životního prostředí ve městě / Klusáček, Petr, Kolejka, Jaromír, Nováková, Eva, Vaishar, Antonín -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 41, č. 5 (2007), s. 275-279
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG