Listování
od 

Soapstone as a locally used and limited sculptural material in remote area of Northern Moravia (Czech Republic) / Gajda, J., Přikryl, R., Siegl, P., Vavro, Martin -- In: Environmental Earth Sciences -- ISSN 1866-6280 -- -, - (2014)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Soapstone from the Devonian of the Vrbno group (northern Moravia, ČSSR)
Sobectví optimistů / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 25, 27.10.2012 (2012), s. 23-23
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 23-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku -- ISBN 80-244-0453-2 -- s. 28-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Sobotínský aktinolit / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 129
Zdroj: ČGS (UNM)
Social climate in the Ostrava Region / Kolibová, Barbora, Mikulík, Oldřich -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 43-59
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Social development of ecologically sensitive rural areas: case studies Moravian Karst (¨Czechia) and Devetashko Plato (Bulgaria) / Dvořák, Petr, Stafonov, P., Stefanová, D., Tcherkezova, E., Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: EURORURAL´14 - European countryside within the post-industrial society - Books of astracts of the 4th Moravian conference on Rural Research -- S. 48-48
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Social indicators of sustainable development of small towns in Moravia / Kallabová, Eva -- In: Sustainable development of small towns -- S. 99-111
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Social responsibility of entrepreneurs in geology and mining activities / Němcová, Lidmila -- In: The Mining Příbram Symposium - International Section Geoethics -- s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Sociálně-geografická analýza vnímání a postojů veřejnosti k větrným elektrárnám v ČR / Frantál, Bohumil -- In: Větrná energie v ČR 2008 -- S. 1-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sociálně geografické rozdíly mezi panelovými sídlišti ČR a vybrané problémy jejich současných proměn / Kallabová, Eva -- In: Študentská vedecká konferéncia pri príležitosti 50. výročia Slovenskej akadémie vied -- s. 162-162
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sociální aspekty životního prostředí ve městě / Klusáček, Petr, Kolejka, Jaromír, Nováková, Eva, Vaishar, Antonín -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 41, č. 5 (2007), s. 275-279
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sociální souvislosti povodní na Moravě 1997 / Vaishar, Antonín -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy -- s. 53-63
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) / Pašava, Jan -- In: Episodes -- ISSN 0705-3797 -- Roč. 26, č. 4 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) / Pašava, Jan -- In: Episodes : Journal of international geoscience -- ISSN 0705-3797 -- Vol. 26, no. 4 (2003), p. 333-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Socio-spatial Consequences of Demographic Changes in East Central European Cities / Klusáček, Petr, Vaishar, Antonín -- In: 150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006) -- s. 29-29
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Socioenvironmentální charakteristiky mikroregionu Králicko / Cetkovský, Stanislav, Martinát, Stanislav, Nosková, Helena, Tošovská, Eva, Vaishar, Antonín, Vajdová, Zdenka, Woitsch, Jiří, Zapletalová, Jana -- In: Konference Orlico-Kladsko 2006 -- S. 115-132
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sodian-beryllian cordierite from Gammelmorskärr, Keimö island, Finland, and its decomposition products / Burke, E. A. J., Čech, František, 1929-1995, Povondra, Pavel, 1924- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 3 (1984), p. 125-136
Zdroj: ČGS (UNM)