Listování
od 

Solid emissions from the atmospheric fluidized bed combustion of lignite / Džumbová, Lucie, Havránek, Vladimír, Kučera, Jan, Machovič, V., Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, Vašíček, Michal -- In: Exploring the Horizons of Coal - Proceedings of the 11th International Conference on Coal Science -- s. 1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The Solid Matter Regime in the Basin of the Upper Ostravice R. above the Šance Dam in Years 1996 and 1997
Solid phases on fluid inclusions in minerals analysed by electron microprobe
Solid sampling of geological materials - properties of particles produced by laser ablation / Hovorka, Jan, Košler, Jan, Míková, Jitka -- In: 6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry Abstracts -- ISBN 80-7075-651-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Solid sampling of geological materials - properties of particles produced by laser ablation / Hovorka, Jan, Košler, Jan, 1965-, Míková, Jitka -- In: 6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Břevnov Abbey, Prague, Czech Republic, September 11-16, 2005 : abstracts -- ISBN 80-7075-651-9 -- s. 163-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Solid solutions within the quaternary Co-Fe-Ni-P system / Drábek, Milan -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Roč. 73, č. 1-2 (2004), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Solid solutions within the Quaternary system, Co-Fe-Ni-P / Drábek, Milan, 1946- -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Vol. 73, Suppl. to no.1-2 (2004), p. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Solid-State NMR Spectroscopy of Ostrava-Karviná Coals / Brus, Jiří, Endrýsová, Jana, Straka, Pavel -- In: Chemical Papers -- ISSN 0366-6352 -- Roč. 56, č. 3 (2002), s. 182-187
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Solid-water partitioning of elements in Czech freshwaters / Havránek, Vladimír, Kučera, Jan, Majer, Vladimír, Veselý, Josef -- In: Applied geochemistry -- ISSN 0883-2927 -- Vol. 16, no. 4 (2001), p. 437-450
Zdroj: ČGS (UNM)
Solidification of fluidized-bed ashes / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 16 (2007), s. 7-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Solidification of fluidized-bed ashes / Hanzlíček, Tomáš, 1946-, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel, 1947- -- In: Acta research reports -- ISSN 1214-9691 -- No. 16 (2007), p. 7-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Solidifications of wastewater sludge from nuclear power stations / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: 15th Radiochemical Conference: Booklet of Abstracts & Conference Programm -- s. 288
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Solidifikace fluidních ložových popelů
Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou / Hanzlíček, Tomáš, Steinerová, Michaela -- In: Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky" -- s. 181-184
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou / Hanzlíček, Tomáš, Steinerová, Michaela -- In: Zpravodaj Silikátového svazu -- Roč. 8, č. 4 (2002), s. 11-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Solidus temperatures of the selected granitic rocks from the Czech part of the Bohemian Massif / Drábek, Milan -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Soliflukční formy reliéfu v oblasti Českomoravské vrchoviny / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 92, č. 2 (1987), s. 148-150, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Soliflukční (geliflukční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" (Ochoz u Tišnova) (24-14 Boskovice) / Hrádek, Mojmír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Soliflunkční (geliflokční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" )Ochoz u Tišnova) / Hrádek, Mojmír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- s. 11-12
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Solifunkční horizont R/W a paleolitická industrie z lokality Krásné Pole / Martinec, Petr, Martinec, V. -- In: Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. 2 -- s. 208-213
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG