Listování
od 

Solid sampling of geological materials - properties of particles produced by laser ablation / Hovorka, Jan, Košler, Jan, Míková, Jitka -- In: 6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry Abstracts -- ISBN 80-7075-651-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Solid sampling of geological materials - properties of particles produced by laser ablation / Hovorka, Jan, Košler, Jan, 1965-, Míková, Jitka -- In: 6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Břevnov Abbey, Prague, Czech Republic, September 11-16, 2005 : abstracts -- ISBN 80-7075-651-9 -- s. 163-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Solid solutions within the quaternary Co-Fe-Ni-P system / Drábek, Milan -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Roč. 73, č. 1-2 (2004), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Solid solutions within the Quaternary system, Co-Fe-Ni-P / Drábek, Milan, 1946- -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Vol. 73, Suppl. to no.1-2 (2004), p. 29
Zdroj: ČGS (UNM)
Solid-State NMR Spectroscopy of Ostrava-Karviná Coals / Brus, Jiří, Endrýsová, Jana, Straka, Pavel -- In: Chemical Papers -- ISSN 0366-6352 -- Roč. 56, č. 3 (2002), s. 182-187
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Solid-water partitioning of elements in Czech freshwaters / Havránek, Vladimír, Kučera, Jan, Majer, Vladimír, Veselý, Josef -- In: Applied geochemistry -- ISSN 0883-2927 -- Vol. 16, no. 4 (2001), p. 437-450
Zdroj: ČGS (UNM)
Solidification of fluidized-bed ashes / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 16 (2007), s. 7-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Solidification of fluidized-bed ashes / Hanzlíček, Tomáš, 1946-, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel, 1947- -- In: Acta research reports -- ISSN 1214-9691 -- No. 16 (2007), p. 7-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Solidifications of wastewater sludge from nuclear power stations / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: 15th Radiochemical Conference: Booklet of Abstracts & Conference Programm -- s. 288
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Solidifikace fluidních ložových popelů
Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou / Hanzlíček, Tomáš, Steinerová, Michaela -- In: Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky" -- s. 181-184
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou / Hanzlíček, Tomáš, Steinerová, Michaela -- In: Zpravodaj Silikátového svazu -- Roč. 8, č. 4 (2002), s. 11-14
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Solidus temperatures of the selected granitic rocks from the Czech part of the Bohemian Massif / Drábek, Milan -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Soliflukční formy reliéfu v oblasti Českomoravské vrchoviny / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 92, č. 2 (1987), s. 148-150, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Soliflukční (geliflukční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" (Ochoz u Tišnova) (24-14 Boskovice) / Hrádek, Mojmír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Soliflunkční (geliflokční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" )Ochoz u Tišnova) / Hrádek, Mojmír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- s. 11-12
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Solifunkční horizont R/W a paleolitická industrie z lokality Krásné Pole / Martinec, Petr, Martinec, V. -- In: Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. 2 -- s. 208-213
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Solihory, solipády a sůlovce : vzácný geologický fenomén / Filippi, Michal -- In: Outdoor -- Roč. 9, č. 6 (2007), s. 72-76
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sollten sich die Bergbaumuseen in der Tschechischen Republik sowie im Ausland verbinden?
Solné půdy jižní Moravy / Sekaninová, Dagmar -- In: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 28, č. 1 (1991), s. 81-86
Zdroj: ČGS (UNM)