Listování
od 

Sorpčně-extrakční metody separace iontů kovů / Hinterholzinger, Otto, Smirnov, V., Volf, F. -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 6, č. 3 (1982), s. 73-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Sorpční vlastnosti alofánů, limonitu a wadu ze zlatohorských ložisek / Bulka, V., Zeman, J. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 17, č. 5 (1987), s. 247-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Sorpční vlastnosti jílových minerálů / Navrátilová, Zuzana, Vaculíková, Lenka -- In: Chemické listy -- Roč. 98, č. 8 (2004), s. 704
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů / Vlčková, Ludmila -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika -- s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Sorption and desorption of Cd, Cr, Cu and Zn in the sedimentary rock environment
Sorption and determination of Hg(II) on clay modified carbon paste electrodes / Kotouček, M., Kula, Petr, Kulová, P., Navrátilová, Zuzana -- In: Analytica Chimica Acta -- ISSN 0003-2670 -- Roč. 385, - (1999), s. 91-101
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
The sorption behavior oh allophane, limonite and wad from Zlaté Hory ore district
Sorption behaviour of methane and carbon dioxide on coal / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Proceedings of the 23rd Annual meeting of the Society for organic petrology -- s. 275
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Sorption behaviour of methane on coal connected with swelling / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Proceedings of 12th International Conference on Coal Science -- ---
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite / Navrátilová, Zuzana, Šugárková, Věra, Vaculíková, Lenka, Wojtowicz, P. -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 4, 3/147/ (2007), s. 59-65
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite / Navrátilová, Zuzana, Šugárková, Věra, Vaculíková, Lenka, Wojtowicz, Petr -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 3 (147), p. 59-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Sorption of As(V) on aluminosilicates treated with Fe(II) nanoparticles / Doušová, B., Fuitová, L., Grygar, Tomáš, Koloušek, D., Machovič, Vladimír, Martaus, A. -- In: Journal of Colloid and Interface Science -- Roč. 302, č. 2 (2006), s. 424-431
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Sorption of cesium, cobalt and europium on low-rank coal and chitosan / Borecká, Lenka, Machovič, Vladimír, Mizera, Jiří, Mizerová, G. -- In: Water Research -- ISSN 0043-1354 -- Roč. 41, - (2007), s. 620-626
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Sorption of copper and cadmium from aqueous solutions onto lignin-based materials / Hanzlík, Petr, Jehlička, Jan, Mihaljevič, Martin, Patka, Jan, Šebek, Ondřej -- In: Eurocarbon, First World Conference on Carbon, 9.-13. July 2000, Berlin -- ISBN 3-925543-16-3 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Sorption of Cu, Cr, Cd and Zn on the separated natural sorbents and their mixtures
Sorption of hazardous arsenic from aqueous systems / Dorničák, Vít, Doušová, Barbora, Koloušek, David, Kovanda, František, Machovič, Vladimír -- In: Biogeomon 2002 : the 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour : August 17-21, 2002, The University of Reading, UK : book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Sorption of heavy metals on clay minerals
Sorption of heavy metals on lignite impregnated with chitosan / Borecká, Lenka, Havelcová, Martina, Krausová, Ivana, Machovič, V., Mizera, Jiří, Přibyl, Oldřich -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 10, č. 1 (2013), s. 105-110
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments / Bezděk, Josef, Boháček, Zbyněk, Hanák, J., Kovářová, M., Milička, J., Müller, Pavel, Toul, J. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 78, č. 3 (2003), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments / Bezděk, Josef, Boháček, Zbyněk, Hanák, Jaromír, Kovářová, Miloslava, Milička, Ján, Müller, Pavel, Toul, Jan -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 78, no. 3 (2003), p. 205-223
Zdroj: ČGS (UNM)