Listování
od 

Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments / Bezděk, Josef, Boháček, Zbyněk, Hanák, Jaromír, Kovářová, Miloslava, Milička, Ján, Müller, Pavel, Toul, Jan -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 78, no. 3 (2003), p. 205-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Sorption of mercury and gold on the montmorillonite modified electrode / Kula, Petr, Navrátilová, Zuzana -- In: Electroanalysis. Abstracts of the 8th International Conference held from 11 to 15 June 2000 at the University of Bonn, Germany -- ISBN 3-89336-261-4 -- s. C16
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Sorption of metal ions on lignite and the derived humic substances / Havelcová, Martina, Mizera, Jiří, Pekař, M., Sýkorová, Ivana -- In: Journal of Hazardous Materials -- ISSN 0304-3894 -- Roč. 161, č. 1 (2009), s. 559-564
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Sorption of metallic ions by zeolites synthetized from ashes. The 5th cyclic mineralogical seminar - Applied mineralogy solving ecologic problems
Sorption properties of natural bentonites
Sorption properties of reduced-charge montmorillonites / Hrobáriková, Jana, Komadel, Peter -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 53, no. 2 (2002), p. 93-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Sorting of fluvial gravels in the caves of the Moravian Karst using the method of cluster analysis
Sostav i strojenije prodol'nych tektoničeskich zon uranovych mestoroždenij Rudnych gor / Chudjakov, B. P. -- In: Otečestvennaja geologija -- ISSN 0869-7175 -- No. 2 (1999), s. 23-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Sostojanije i metody distancionoggo zondirovanija prirodnych i antropogennych landšaftnych struktur v geografičeskom institute Čechoslovackoj akademii nauk v g. Brno
Sosuščestvujuščije granaty i biotity paragnejsov v okrestnostjach Rudnjan (paleozoj, Spišsko-gemerskije rudnyje gory)
Souběh těžební činnosti a záchranné dokumentace ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o. / Chorazy, Jan, Morávek, Rostislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 10 (1999), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Soubor geologických a účelových map 1:50 000 / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000 a jeho význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 6 (1988), s. 184-185, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Soubor povrchových tvarů chladného klimatu v Sudetech : vlivy litologie, reliéfu a historie zalednění
Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa / Cílek, Václav, Kučera, B., Ložek, Vojen -- In: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Metodické doporučení -- s. 27-32
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Současná česká geologická literatura, její vývoj a srovnání se stavem v zahraničí / Plamínek, Jiří, 1958-, Plamínková, Jana -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 293-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná finská hydrogeologie / Hrkal, Zbyněk, 1957- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 151-152, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná francouzská úpravárenská technika a technologie / Pazdera, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 3 (1992), s. 77-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná klimatická změna podle pozorování z pražského Klementina / Střeštík, Jaroslav -- In: Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky. Sborník abstraktů -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Současná legislativa ve vztahu k zahlazování důsledků důlní činnosti / Bartoš, Vladimír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)