Listování
od 

Současná oprava Karlova mostu - pohled z opačné strany / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 13, č. 2 (2010), s. 15-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná pravidla pro pojmenování a klasifikaci sedimentů / Štelcl, Jindřich -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- Roč. 27 (1997), s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná pravidla pro pojmenování a klasifikaci sedimentů / Štelcl, Jindřich -- In: Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk Brun. -- ISSN 80-210-2406-2 -- Roč. 27, č. 1 (2000), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Současná problematika odborného názvosloví keramiky a žárovzdorných materiálů / Stoklasa, Jaroslav -- In: Zpravodaj Silikátového svazu -- Roč. 7, č. 2 (2001), s. 48-53
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč / Hofman, Petr, Hofmanová, Radka, Škácha, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 508-511
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná situace kunštátska vnímaná lokálním obyvatelstvem / Škrabalová, Jitka -- In: 19. sjezd ČGS Geografie na prahu 21. století -- s. 33
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současná situace Kunštátska vnímaná lokálním obyvatelstvem / Kallabová, Eva, Škrabalová, Jitka -- In: Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst -- s. 21-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současná situace ve sbírkách ložisek radioaktivních suorvin na VŠB Ostrava / Adamus, Břetislav, Jiránek, Jaroslav -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 117-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin / Vaněček, Mirko, 1928- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 12 (2008), s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná tektonická aktivita - přehled vybraných výzkumných metod
Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin / Schejbal, Ctirad, 1936- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (1997), s. 6-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné a perspektivní předpoklady aktivity čs. geologické služby v některých zemích jihovýchodní Asie / Černý, Václav -- In: Geologie a nerostné suroviny zemí JV Asie a Afghánistánu -- s. 51-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné a perspektivní trendy úpravy energetických uhlí / Hencl, Vladimír -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 10 (1989), s. 439-441
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné ekologické problémy okolí opuštěných pyritových dolů v Lukavici (Železné hory) / Fottová, Daniela, 1951-, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30 (1988), s. 248-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné ekonomické podmínky těžení a zpracování zlatonosných rud v Čechách / Karpíšek, Jindřich -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 8 (1993), s. 260-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné geodynamické procesy v Himaláji a Karakorámu
Současné geomorfologické mapování Novohradských hor / Rypl, Jiří, 1967- -- In: Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny) -- ISBN 80-7082-946-X -- s. 183-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné geomorfologické výzkumy v CHKO Žďárské vrchy / Červinka, P., Hrádek, Mojmír, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Člověk a ochrana přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy -- s. 14-18
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současné horní právo v České republice / Luks, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 11 (1995), s. 332-333
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné metody měření eroze půdy a jejich použití