Listování
od 

Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů / Požár, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 9 (2006), s. 25-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné možnosti identifikace střižných zón v oblasti Západních Karpat / Pospíšil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 1 (1990), s. 19-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné možnosti sběru minerálů na haldách bývalých dolů rudního pole Jáchymov / Hloušek, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 3 (2000), s. 252-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 194-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné možnosti sběru morionu a záhnědy na severní Moravě / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR / Fengl, Milan -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů / Holečko, Josef, Ptáček, Jiří -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví -- s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice / Mašek, Dalibor, 1965-, Petáková, Zdeňka, 1964-, Poňavič, Michal, Šarbach, Michal -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 9-12, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné možnosti využití mikropaleontologických údajů pro paleogeografické rekonstrukce předvariské Evropy / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 23 (2000), s. 19-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 24 (2002), s. 113-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné paleontologické lokality sladkovodního permokarbonu v Podkrkonoší / Zuzánek, Václav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 433
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin / Stalmachová, Barbara -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2007), s. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné poznatky o mechanismu plynodynamických jevů v uhelných slojích / Rakowski, Zikmund -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 139-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve / Ševčík, Vladimír -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 3 (1989), s. 120-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné poznatky o seismickém neklidu v ostravsko-karvinském regionu / Holub, Karel, Veselá, Vlasta -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 171-186
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC) / Holub, Karel, Knejzlík, Jaromír, Rušajová, Jana, Růžek, B. -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 261-268
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii / Dvorský, Jiří, 1943-, Grmela, Arnošt, Hanzlík, Josef -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 8 (2001), s. 225-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry / Mazáček, Jan -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 9-10 (1990), s. 259-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné problémy geologické fotografie / Žežulka, Jaroslav, 1931- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1990), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)