Listování
od 

Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 23 (2000), s. 19-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 24 (2002), s. 113-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné paleontologické lokality sladkovodního permokarbonu v Podkrkonoší / Zuzánek, Václav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 433
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin / Stalmachová, Barbara -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2007), s. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné poznatky o mechanismu plynodynamických jevů v uhelných slojích / Rakowski, Zikmund -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 139-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve / Ševčík, Vladimír -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 3 (1989), s. 120-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné poznatky o seismickém neklidu v ostravsko-karvinském regionu / Holub, Karel, Veselá, Vlasta -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 171-186
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC) / Holub, Karel, Knejzlík, Jaromír, Rušajová, Jana, Růžek, B. -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 261-268
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii / Dvorský, Jiří, 1943-, Grmela, Arnošt, Hanzlík, Josef -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 8 (2001), s. 225-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry / Mazáček, Jan -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 9-10 (1990), s. 259-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné problémy geologické fotografie / Žežulka, Jaroslav, 1931- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1990), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné problémy seizmiky / Fejfar, Milan, Nehybka, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 8-9 (1983), s. 267-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné problémy spojované s termínem drahý kámen / Rejl, Luboš, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 1 (1993), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné problémy vzorkování ložisek nerostných surovin / Adamus, Břetislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 19, č. 12 (1987), s. 367-368
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné prohlubování závrtů a propastí na Plešivecké planině / Tůma, Stanislav -- In: Československý kras -- Č. 33 (1983), s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné směry výzkumu a využití hořlavých břidlic / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 5 (1990), s. 148-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León) / Kallabová, Eva, Klusáček, Petr -- In: 150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006) -- s. 25-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současné techniky dálkového průzkumu země / Doubrava, Pavel, Grün, Marcel -- In: Kozmos -- Roč. 17, č. 5 (1986), s. 155-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné tektonické pohyby měřené ve Zbrašovských aragonitových jeskyních / Stemberk, Josef -- In: Zbrašovské aragonitové jeskyně. 100. výročí objevení -- S. 73-77
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Současné teploty a tlaky v kontinentální kůře Země