Listování
od 

Současný stav chronostratigrafického dělení mezozoika (zpráva Československé stratigrafické komise) / Bystrický, Ján, Houša, Václav, Rakús, Miloš, Salaj, Jozef, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 5 (1986), s. 311-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín / Jež, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 9 (1999), s. 4-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav devastace přírodního prostředí v oboře na Pavlovských vrších / Křivánková, Naďa, Švanda, Jan, Unar, Jiří -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 267 (1991), s. 1-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav fyzickogeografických výzkumů v Ústavu geoniky AV ČR / Kirchner, Karel -- In: Fyzická geografie ů vzdělávání, výzkumu, aplikace -- ISBN 80-210-3284-7 -- s. 18-23
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současný stav ichnologického výzkumu mladopaleozoických uhelných pánví Českého masivu
Současný stav interpretace v metodě TO pro mělkou refrakční seizmiku / Skopec, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 6 (1993), s. 169-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav jakosti vody v řece Lužnici / Bürgerová, Eva, Kroupa, Michael -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 12 (1990), s. 505-507
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav kvartérní biostratigrafie / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav letecké geofyziky v ČSSR
Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava) / Malý, Karel, 1970- -- In: Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků -- s. 63-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav lokality Obrnice u Mostu / Filippi, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 205-207
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Současný stav lokality Obrnice u Mostu / Filippi, Michal, 1974- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 205-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav lokální seizmologické sítě v OKR / Holub, Karel, Kalenda, Pavel, Slavík, Jiří -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 9 (1993), s. 286-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav mezinárodní normalizace uhelně petrologických metod / Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 7 (1988), s. 308-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav mineralogických lokalit v širším okolí Hořovic / Janouš, František, Zoubek, Oldřich -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 14 (1988), s. 42-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy / Michalová, Marie -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 47, č. 2 (2005), s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav názorů na stáří grundského souvrství / Cicha, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Současný stav názorů na stáří grundského souvrství / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp.baden) v karpatské předhlubni / Adámek, Josef, Petrová, Pavla, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, č. 2005 (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče / Adámek, Josef, 1945-, Petrová, Pavla, 1972-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)