Listování
od 

Současný stav jakosti vody v řece Lužnici / Bürgerová, Eva, Kroupa, Michael -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 12 (1990), s. 505-507
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav kvartérní biostratigrafie / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav letecké geofyziky v ČSSR
Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava) / Malý, Karel, 1970- -- In: Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků -- s. 63-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav lokality Obrnice u Mostu / Filippi, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 205-207
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Současný stav lokality Obrnice u Mostu / Filippi, Michal, 1974- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 205-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav lokální seizmologické sítě v OKR / Holub, Karel, Kalenda, Pavel, Slavík, Jiří -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 9 (1993), s. 286-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav mezinárodní normalizace uhelně petrologických metod / Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 7 (1988), s. 308-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav mineralogických lokalit v širším okolí Hořovic / Janouš, František, Zoubek, Oldřich -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 14 (1988), s. 42-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy / Michalová, Marie -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 47, č. 2 (2005), s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav názorů na stáří grundského souvrství / Cicha, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Současný stav názorů na stáří grundského souvrství / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp.baden) v karpatské předhlubni / Adámek, Josef, Petrová, Pavla, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, č. 2005 (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče / Adámek, Josef, 1945-, Petrová, Pavla, 1972-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav názorů na vznik hydrotermálních rudních zón kolem granitů / Štemprok, Miroslav -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 109-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav některých lokalit v Jeseníkách / Fiala, Jiří, 1937 led.10.- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 359-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část / Bedáň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 129-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část / Bedáň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 213-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 85-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998 / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Č. 279 (2003), s. 20-55
Zdroj: ČGS (UNM)