Listování
od 

Současný stav mineralogických lokalit v širším okolí Hořovic / Janouš, František, Zoubek, Oldřich -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 14 (1988), s. 42-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy / Michalová, Marie -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 47, č. 2 (2005), s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav názorů na stáří grundského souvrství / Cicha, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Současný stav názorů na stáří grundského souvrství / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 182-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp.baden) v karpatské předhlubni / Adámek, Josef, Petrová, Pavla, Švábenická, Lilian -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, č. 2005 (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče / Adámek, Josef, 1945-, Petrová, Pavla, 1972-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav názorů na vznik hydrotermálních rudních zón kolem granitů / Štemprok, Miroslav -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 109-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav některých lokalit v Jeseníkách / Fiala, Jiří, 1937 led.10.- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 359-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část / Bedáň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 129-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část / Bedáň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 213-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 85-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998 / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Č. 279 (2003), s. 20-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav některých známých lokalit v okolí Písku / Šindelář, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 102-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav odkrytosti a prozkoumanosti ordoviku Krušné hory u Hudlic / Čáp, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Současný stav opuštěných důlních děl v okolí Staré Vožice. / Šindelář, Jiří -- In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka -- ISSN 0487-5648 -- Roč. 38 (1998), s. 125-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav paleontologicko-malakozoologického výzkumu na Kinberku u Mikulova / Kroupa, Oldřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 124-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav poznání opevnění osady kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách, okr. Znojmo / Čižmář, M., Čižmář, Z., Lisá, Lenka -- In: Otázky neolitu a eneolitu 2003. Sborník referátů z 22. pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum neolitu a eneolitu -- s. 219-240
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Současný stav poznatků o horninovém prostředí ve vztahu k antropogenním zátěžím / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickýmh zátěžím a sanacím -- s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru / Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-8, T 25
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu / Lorencová, Hana -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)