Listování
od 

Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část / Bedáň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 213-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří / Radoň, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 85-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998 / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Č. 279 (2003), s. 20-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav některých známých lokalit v okolí Písku / Šindelář, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 102-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav odkrytosti a prozkoumanosti ordoviku Krušné hory u Hudlic / Čáp, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Současný stav opuštěných důlních děl v okolí Staré Vožice. / Šindelář, Jiří -- In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka -- ISSN 0487-5648 -- Roč. 38 (1998), s. 125-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav paleontologicko-malakozoologického výzkumu na Kinberku u Mikulova / Kroupa, Oldřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 124-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav poznání opevnění osady kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách, okr. Znojmo / Čižmář, M., Čižmář, Z., Lisá, Lenka -- In: Otázky neolitu a eneolitu 2003. Sborník referátů z 22. pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum neolitu a eneolitu -- s. 219-240
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Současný stav poznatků o horninovém prostředí ve vztahu k antropogenním zátěžím / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickýmh zátěžím a sanacím -- s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru / Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-8, T 25
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu / Lorencová, Hana -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav problematiky stanovení hranice jury a křídy z hlediska klasické lokality Štramberk / Houša, Václav -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 29-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav problematiky využívání produktů po spalování / Schmidt, Pavel, Šašek, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2009), s. 42-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav procesů separace fází v praxi uranových úpraven ve světě / Martínek, Konstantin -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 1 (1989), s. 32-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě / Seidl, Miroslav, Valášek, Václav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2001), s. 74-76, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav revíru El Cobre na Kubě / Chrt, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 11 (1990), s. 344-345
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav revíru Matahambre a Santa Lucia na Kubě / Chrt, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav užité geofyziky v České republice / Bárta, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 10 (1994), s. 399-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav v restrukturalizaci uhelného hornictví / Doruška, Josef -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 12 (1993), s. 379-381
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav ve využití geofyzikálních metod ve zjišťování inhomogenit na hnědouhelných lomech / Vondráček, Ferdinand -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1-2 (1983), s. 28-35
Zdroj: ČGS (UNM)