Listování
od 

Současný stav vyhledávacího průzkumu scheelitových rud / Páša, Jan, Veselý, Jaroslav -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav výskytu nerostů ve Chvaleticích / Prachař, Ivan -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Série A - scientiae naturales -- Č. 16 (1981), s. 99-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav využití jaderných metod v rudném hornictví a jeho příbuzných oborech / Šimon, Liboslav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. 350-351
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav využívání regionálního diagnostického polygonu v OKR / Bühn, Bedřich, Dvořáček, Josef, Holečko, Josef, Knotek, Stanislav -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 8-9 (1990), s. 359-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav vývoje průmyslové klasifikace hnědých uhlí v zemích RVHP / Holubář, Vlastimil -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 1 (1982), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav výzkumů ložisek zlata u Suché Rudné / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Daňko, Ján, Orel, Petr, Rejl, Luboš, 1940- -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách -- s. 46-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav základního chronostratigrafického dělení / Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Štorch, Petr, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 323-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav zásob bentonitu v ČSR a možnosti jeho využití / Křelina, Bohumil -- In: Výběr prací 13 -- s. 5-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav znalostí o seismické aktivní oblasti v západních Čechách / Procházková, Dana -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 99-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný stav znalostí polyfázového krasovění hranického paleozoika (Present state of knowledge on the polyphase karstification of the Hranice Palaeozoic) / Otava, Jiří -- In: Speleofórum 2006, konference Kras 2006 -- s. 85-91
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současný vývoj Státní energetické koncepce / Hřebík, Jiří, Mohelník, Jiří, Nouza, Richard, Šelong, Drahomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 2 (2006), s. 16-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR / Mejstříková, Lubomíra, Peštová, Hana -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1990), s. 22-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Soudobé povodně v jihočeském regionu / Baloun, Jiří, Matějovská, Marie -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 11 (1997), s. 351-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Souhrn důležitějších novějších podkladů týkajících se řešení ekologických problémů a rizik, způsobených těžbou pyritu a jeho průmyslovým zpracováním v Lukavici na Chrudimsku / Pošmourný, Karel, Rambousek, Petr -- In: Chrudimský vlastivědný sborník č. 15 -- ISBN 978-80-87078-09-9 -- 59
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Souhrn geologických poznatků o ložisku Ag, Pb, Zn Horní Benešov / Kuba, Bohumil -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 208-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Souhrn normalizace databáze regionálního členění georeliéfu
Souhrnná bibliografie sborníku GVMS za léta 1993-97 -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 129-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Souhrnná informace o útlumu a likvidaci hornictví v České republice / Iványi, Koloman -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 11 (1997), s. 360-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Souhrnná poaleomagnetická a anizotropní studie třetihorního vnějšího flyše Západních Karpat