Listování
od 

Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa / Cílek, Václav, Kučera, B., Ložek, Vojen -- In: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Metodické doporučení -- s. 27-32
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Současná česká geologická literatura, její vývoj a srovnání se stavem v zahraničí / Plamínek, Jiří, 1958-, Plamínková, Jana -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 293-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná finská hydrogeologie / Hrkal, Zbyněk, 1957- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 151-152, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná francouzská úpravárenská technika a technologie / Pazdera, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 3 (1992), s. 77-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná klimatická změna podle pozorování z pražského Klementina / Střeštík, Jaroslav -- In: Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky. Sborník abstraktů -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Současná legislativa ve vztahu k zahlazování důsledků důlní činnosti / Bartoš, Vladimír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná muzea hornictví a hutnictví v Maďarsku / Majer, Jiří, 1922- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 6 (2004), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná oprava Karlova mostu - pohled z opačné strany / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 13, č. 2 (2010), s. 15-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná pravidla pro pojmenování a klasifikaci sedimentů / Štelcl, Jindřich -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- Roč. 27 (1997), s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná pravidla pro pojmenování a klasifikaci sedimentů / Štelcl, Jindřich -- In: Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk Brun. -- ISSN 80-210-2406-2 -- Roč. 27, č. 1 (2000), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Současná problematika odborného názvosloví keramiky a žárovzdorných materiálů / Stoklasa, Jaroslav -- In: Zpravodaj Silikátového svazu -- Roč. 7, č. 2 (2001), s. 48-53
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč / Hofman, Petr, Hofmanová, Radka, Škácha, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 508-511
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná situace kunštátska vnímaná lokálním obyvatelstvem / Škrabalová, Jitka -- In: 19. sjezd ČGS Geografie na prahu 21. století -- s. 33
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současná situace Kunštátska vnímaná lokálním obyvatelstvem / Kallabová, Eva, Škrabalová, Jitka -- In: Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst -- s. 21-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Současná situace ve sbírkách ložisek radioaktivních suorvin na VŠB Ostrava / Adamus, Břetislav, Jiránek, Jaroslav -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 117-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin / Vaněček, Mirko, 1928- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 12 (2008), s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Současná tektonická aktivita - přehled vybraných výzkumných metod
Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin / Schejbal, Ctirad, 1936- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (1997), s. 6-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné a perspektivní předpoklady aktivity čs. geologické služby v některých zemích jihovýchodní Asie / Černý, Václav -- In: Geologie a nerostné suroviny zemí JV Asie a Afghánistánu -- s. 51-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Současné a perspektivní trendy úpravy energetických uhlí / Hencl, Vladimír -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 10 (1989), s. 439-441
Zdroj: ČGS (UNM)