Listování
od 

Spatial Variability and Long-Term Trends in Mass balance of N and S in Central European Forested Catchments / Belgrand, M. C., Biron, P., Bůzek, František, Černý, Jiří, Dambrine, E., Groscheová, Hana, Novák, Martin, 1959-, Pačes, Tomáš, 1937-, Probst, A., Viville, D. -- In: Ecological Studies -- ISSN 0070-8356 -- Vol. 142 (2000), p. 405-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Spatial variability of soil parameters in an analysis of a strip footing using hypoplastic model / Mašín, David, Suchomel, Radek -- In: Numerical Method in Geotechnical Engineering -- ISBN 978-0-415-59239-0 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Spatial variability of the hydrophysical characteristics of the soil - soil hydraulic properties
Spatial variability of the hydrophysical characteristics of the soil - soil water retention properties
Spatial variability of the variation of series of annual precipitationssums in the European region
Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes / Stan, Dominika -- In: Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic -- ISBN 978-80-7399-746-5 -- s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Spatial variations of seismic velocities within the deep lithosphere beneath the KTB-region / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava -- In: Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG - Abstracts 1992 -- s. 95
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Spatial variations of seismic velocities within the deep lithosphere beneath the KTB-region / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)
Spatial variations of seismic velocities within the deep lithosphere beneath the KTB-region / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 63
Zdroj: ČGS (UNM)
Spatially dependent seismic anisotropy in the Tonga subduction zone: A possible contributor to the complexity of deep earthquakes / Vavryčuk, Václav -- In: Physics of the Earth and Planetary Interiors -- ISSN 0031-9201 -- Roč. 155, 1/2 (2006), s. 63-72
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Spätintrusionen des Eisgarner Plutons (Südböhmen-Nordliches Waldviertel)
Spatio-temporal analysis of the influence of mining on the surface - A case study from the Ostrava-Karviná Coal Field / Jiránková, E., Waclawik, Petr -- In: EUROCK 2013 - Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment. Proceedings of the 2013 International Symposium -- S. 739-743
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Spatio-temporal patterns of recurrent slope instabilities affecting undercut slopes in flysch: A dendrogeomorphic approach using broad-leaved trees / Brázdil, R., Kašičková, L., Klimeš, Jan, Pánek, T., Šilhán, K., Turský, O. -- In: Geomorphology -- ISSN 0169-555X -- Roč. 213, May (2014), s. 240-254
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Spätpaläozoische vulkanosedimentäre Entwicklung der Elbezone und des östlichen Erzgebirges
Speciace BE ve vodách lesních ekosystémů a jeho původ v granitech / Navrátil, Tomáš -- In: Študentská vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov -- s. 122
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Speciace některých minoritních a stopových prvků v recentních sedimentech povrchových toků / Absolon, Karel, Houdková, Zélia, Letovská, Naďa, Skřivan, Petr -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 265-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech / Borovec, Zdeněk -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 1 (2000), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Speciace rtuti v lesních půdách / Hojdová, Maria, Navrátil, Tomáš, Rohovec, Jan -- In: Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí -- s. 133-137
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Special conditions for "line structures" in undermined and flood areas
Special Feature of Two Tombs from the Reign of Unis / Onderka, Pavel -- In: Annals of the Náprstek Museum -- ISSN 0231-844X -- Roč. 30, č. září (2009), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM