Listování
od 

Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin / Langhammer, Jakub, 1969-, Volaufová, Lenka -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 55, no. 2 (2007), p. 122-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River catchment
Specific problems at the mathematical modelling of the flow at the river network
Specification of the endangered areas with respect to practical processes of forest ecosystem regeneration
Specificities of the preparability diagrams of oxihumolitic brown coals
Specificity and exceptionality of the Moravian karst
Specificity of projects in mining industry. Symposium Mining town Příbram in science and technology 1994, Section P: Conditions for exploitation of raw material deposits
Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR / Vlach, Oldřich, 1944- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 359-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Specifické geotechnické vlastnosti horninotvorného prostředí projektovaného kavernového zásobníku plynu v Příbrami / Horáček, Miloš -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 99-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků / Říha, Jaromír, 1961- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 8 (1999), s. 158-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy / Langhammer, Jakub, 1969-, Volaufová, Lenka -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 111, č. 2 (2006), s. 152-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Specifický druh zátěže životního prostředí - důlní díla bez právního nástupce / Falc, Zdeněk -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-6, T 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Specifičnost a vyjímečnost Moravského krasu / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Moravský kras - labyrinty poznání -- s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Specifika inženýrskogeologických průzkumů zastavěných a urbanizovaných oblastí / Hrbáč, Vlastimil -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 66-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Spectral Analysis of Blasting Performed in Shallow Tunnel / Kaláb, Zdeněk, Stolárik, Martin -- In: Geo-Sympozjum Mlodych Badaczy Silesia 2008 - Nowe trendy w Naukach o Ziemi -- S. 82-87
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: Are spectral chlorophyll indices related to forest floor dissolved organic C and N? / Aitkenhead-Peterson, Jacqueline, Albrechtová, Jana, 1964-, Alexander, Jess E., Lhotáková, Zuzana, Malenovský, Zbyněk, 1975-, McDowell, William H., Rock, Barrett N., 1942-, Seidl, Zdeněk -- In: Science of the total environment -- ISSN 0048-9697 -- Vol. 404, no. 2-3 (2008), p. 424-432
Zdroj: ČGS (UNM)
Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: can remote sensing of foliage predict variation in soil C and N chemistry? / Aitkenhead-Peterson, Jacqueline, Albrechtová, Jana, 1964-, Alexander, Jess E., Lhotáková, Zuzana, Malenovský, Zbyněk, McDowell, William H., Rock, Barrett N., Seidl, Zdeněk -- In: Biogeomon : the 5th International Symposium on Ecosystem Behavior : University of California, Santa Cruz, California, U.S.A., June 25-30, 2006 : conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- s. 24
Zdroj: ČGS (UNM)
Spectral analysis of seismological signals by wavelets / Častová, N., Kaláb, Zdeněk, Kučera, R. -- In: Vietnam 2001. IAGA-IASPEI Joint Scientific Assembly. Abstracts -- s. 407
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Spectral analysis of short seismic signals / Gruntorád, B., Kaláb, Zdeněk -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 2(88) (1992), p. 91-98
Zdroj: ČGS (UNM)