Listování
od 

Spectroscopy as a tool for geochemical modeling / Bourguignon, Anna, Chevrel, Stephane, Kopačková, Veronika -- In: Proceedings of SPIE -- ISSN 0277-786X -- Roč. 8181, č. 11/2011 (2011), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Spectrum of geomagnetic activity in the period range 5-60 days: possible lunar influences / Střeštík, Jaroslav -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 16, č. 7 (1998), s. 804-811
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
A speculation on the sources of energy for the 21th century
Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgôrza Sudeckiego / Badura, Janusz, Przybylski, Bogusław -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 48, č. 4 (2000), s. 313-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Spékárny prachových rud a kovonosné odpady / Bazgier, Jan, Chlebek, Lubomír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin -- s. 105-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Spektrální indexy v geologickém výzkumu / Jančík, Miloslav, Sedlák, Pavel, 1975- -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 246-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Spektrální indexy v geologickém výzkumu / Jančík, Miloslav, Sedlák, Pavel, 1975- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Spektrochemické stanovenie vedĺajších a stopových prvkov v ílových mineraloch / Martiny, Eduard, Medveď, Ján, Plško, Eduard, Šucha, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 4 (1991), s. 355-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Spektrochemické stanovenie zlata v geologických materiáloch po obohatení pomocou vymieňačov iónov / Martiny, Eduard, Medvěď, Ján, Plško, Eduard -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 151-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Spektrochimičeskoje opredelenije soderžanij i gomogennosť elementov v galenite
Spektrofotometrické stanovení uranu činidlem Br-PADAP / Doubek, František, Kotek, Jaroslav -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 10, č. 2 (1986), s. 25-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleo-diving exploration of the Nová Amatérská Cave
Speleoarcheological studies in Český ráj area
Speleoarcheologické výzkumy v Českém ráji / Jenč, Petr, Paša, Vladimír -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací / Svoboda, Jiří A., 1953- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 127-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleogenesis along deep regional faults by ascending waters: case studies from Slovakia and Czech Republic / Bella, P., Bosák, Pavel -- In: Acta carsologica -- ISSN 0583-6050 -- Roč. 41, 2/3 (2012), s. 169-192
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Speleogenesis along sub-vertical joints. A modell of karst shafts development in the Dolný Vrch Plateau (the Slovak Karst) / Baroň, Ivo -- In: Geomorphologica Slovaca -- ISSN 1335-9541 -- Roč. 3, č. 1 (2003), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Speleogenesis in the Koneprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic): new data and ideas / Bosák, Pavel -- In: Caves. Guide-booklet for the excursions and abstracts of the papers -- s. 16
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Speleogenesis of pseudo-karst caves related to deep-seated rockslides in the Flysch Carpathians (Czech Republic) / Baroň, Ivo -- In: 14th International Congress of Speleology, Final Programme and Abstract Book -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Speleogenesis of pseudokarst caves in the rift zone of Iceland