Listování
od 

Speleoarcheologické výzkumy v Českém ráji / Jenč, Petr, Paša, Vladimír -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací / Svoboda, Jiří A., 1953- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 127-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleogenesis along deep regional faults by ascending waters: case studies from Slovakia and Czech Republic / Bella, P., Bosák, Pavel -- In: Acta carsologica -- ISSN 0583-6050 -- Roč. 41, 2/3 (2012), s. 169-192
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Speleogenesis along sub-vertical joints. A modell of karst shafts development in the Dolný Vrch Plateau (the Slovak Karst) / Baroň, Ivo -- In: Geomorphologica Slovaca -- ISSN 1335-9541 -- Roč. 3, č. 1 (2003), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Speleogenesis in the Koneprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic): new data and ideas / Bosák, Pavel -- In: Caves. Guide-booklet for the excursions and abstracts of the papers -- s. 16
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Speleogenesis of pseudo-karst caves related to deep-seated rockslides in the Flysch Carpathians (Czech Republic) / Baroň, Ivo -- In: 14th International Congress of Speleology, Final Programme and Abstract Book -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Speleogenesis of pseudokarst caves in the rift zone of Iceland
Speleogenesis of Selected Caves beneath the Lunan Shilin and Caves of Fenglin Karst in Qiubei, Yunnan / Liu, H., Pruner, Petr, Slabe, T., Šebela, S. -- In: Acta Geologica Sinica-English Edition -- ISSN 1000-9515 -- Roč. 78, č. 6 (2004), s. 1289-1298
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Speleogenesis of selected caves beneath the Lunan Shilin and caves of Fenglin karst in Quibei, Yunnan / Liu, Hongtan, Pruner, Petr, Slabe, Tadej, Šebela, Stanka -- In: Acta geologica sinica -- ISSN 1000-9515 -- Vol. 78, no. 6 (2004), p. 1289-1298
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleogenesis of the shafts at the Dolný Vrch Plateau
Speleogeneze podél subvertikální pukliny - model vývoje propastí Dolného vrchu / Baroň, Ivo -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleogeneze podél subvertikálních poruch: Model vzniku propastí na krasové planině Dolný vrch (Slovenský kras)
Speleogeneze propastí Dolného vrchu / Baroň, Ivo (2001) -- In: Dolný Vrch -- ISBN 80-88924-18-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Speleogeneze pseudokrasových jeskyní v riftové zóně na Islandu / Baroň, Ivo -- In: Svahové deformace a pseudokras 2004. Sborník referátů a prezentací z konference -- s. 47-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleologcká expedice "KRN 1983" / Tásler, Radko, jr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 3 (1984), s. 93, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleologic exploration and discoveries in the Moraviam karst between 1945 and 1993
Speleologic exploration of Dolný vrch between 1984-1993
Speleological expedition "Owen"
Speleological research of the Uhrovský karst in the Strážovské hills