Listování
od 

Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Moravský kras / Štefka, Leoš, 1953- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleologické výzkumy v Černé Hoře / Mlejnek, Roman, Ouhrabka, Vratislav, 1963-, Zajíček, Petr, 1965- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 63, č. 4 (2008), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleologický průzkum a dokumentace veřejnosti nepřístupných částí některých jeskyní / Zajíček, Petr, 1965- -- In: Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky -- ISBN 978-80-87309-17-9 -- s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleologický průzkum Dolného vrchu v letech 1984-1993 / Havlíček, David, Vlk, Luděk -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 32 (1994), s. 143-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleologický výskum krasových javov obalovej jednotky severnej strany Vysokých Tatier / Pavlarčík, Stanislav -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 22 (1984), s. 41-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleologický výskum krasu doliny Mošnice / Bella, Pavel -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 26 (1988), s. 87-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleologický výskum Uhrovského krasu v Strážovských vrchoch / Droppa, Anton -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 21 (1983), s. 35-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleologický výzkum historických dolů v Kutné hoře / Cílek, Václav -- In: Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče -- Roč. 65, - (1994), s. 217-221
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Speleologie / Cílek, Václav -- In: Živel Země. Země ve službách člověka. -- s. 272-273
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Speleopotápěčský průzkum v Nové Amatérské jeskyni / Sirotek, Jan -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Speleotémy a jeskynní minerály / Cílek, Václav, Geršl, Milan, Kadlec, Jaroslav -- In: Jeskyně -- S. 17-74
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Speleoterapie / Cílek, Václav -- In: Vzduch jako jeden z živlů -- s. 72
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Speleothem decoration of giant domes in Bohemia Cave (New Zealand) / Cílek, Václav, Hercman, H., Tásler, R. -- In: Cave and Karst Science -- Roč. 28, - (2001), s. 113-120
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Speleothem destruction in the caves of the Moravian Karst (Czech Republic) / Faimon, Jiří, Schwarzová, Monika, Štelcl, Jindřich, Zajíček, Petr, Zimák, Jiří -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov -- ISBN 80-8064-263-X -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Speleothems in underground spaces of the power plant Dlouhé Stráně
Spencerites leismanii sp. nov., a new sub-arborescent compression lycopsid and its spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Drábková, Jana, Libertín, Milan -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 155, č. 3-4 (2009), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Spencerites leismanii sp. nov., a new sub-arborescent compression lycopsid and its spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Drábková, J., Libertín, M. -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 155, 3-4 (2009), s. 116-132
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spencerites leismanii sp. nov., a new sub-arborescent compression lycopsid and its spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Drábková, Jana, Libertín, Milan -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 155, č. 3-4 (2009), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Spent nuclear fuel (SNF) and immobilization of radionuclides in the structure of uranyl phases formed during its hydration-oxidation weathering in laboratory and natural conditions
Spesovicornea pacltovae gen. nov. et sp. nov., a new elateroid sporomorph from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic) / Svobodová, Marcela, Vavrdová, Milada -- In: Acta Musei Nationalis Pragae -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 64, 2-4 (2008), s. 133-138
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ