Listování
od 

Spinelidy v brněnském masivu / Buriánek, David -- In: Minerál, svět nerostů a drahých kamenů -- ISSN 1213-0710 -- Roč. 1, č. 2010 (2010)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Spinelidy v brněnském masivu / Buriánek, David -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 45-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Spinelidy z okolí Křemže / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 17-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Spinel(pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova / Lukšan, Josef, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 32, č. 1-2 (1992), s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Spinel(pleonast) and chondrite from the graphite deposit at Lazec near Český Krumlov, Czechoslovakia
Spinels
Spinely / Cempírek, Jan, Čopjaková, Renata -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 1 (2010), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- MZM
Spinely iz meločnych porod zapadnych Karpat
Spinely kriedových sedimentov západných Karpát / Fejdi, Pavel, 1949-, Jablonský, Josef, Mišík, Milan, 1928-, Sýkora, Milan -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 95-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Spinely v historických špercích / Burdová, Petra -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Spinidelphinulopsis whaleni
Spinophyllum Wedekind, 1922 (Anthozoa, Rugosa), in the lower givetian (Devonian) of the Bohemian Massif / Galle, Arnošt -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 82, č. 2 (2007), s. 1333-144
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spinophyllum Wedekind, 1922 (Anthozoa, Rugosa), in the Lower Givetian (Devonian) of the Bohemian Massif / Galle, Arnošt -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 82, no. 2 (2007), p. 133-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Spinose species of Pterygocythereis (Ostracoda, Crustacea) in the Upper Cretaceous of Bohemia, Czechoslovakia / Pokorný, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 32, no. 4 (1987), p. 337-343, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 75
Zdroj: ČGS (UNM)
Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu. Carnian spiriferid brachiopods of the Slovak Karst / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 75
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spirituality, leadership and geoethics / Němcová, Lidmila -- In: 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Spirocircus cycloides, a new ichnofossil from the Upper Cretaceous in Northern Moravia / Mikuláš, Radek, Pek, I. -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 69, č. 1 (1994), s. 75-77
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spirocircus cycloides, a new ichnofossil from the Upper Cretaceous in Northern Moravia (Czech Republic) / Mikuláš, Radek, Pek, Ilja -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 69, no. 1 (1994), p. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Splaveninový režim Berounky / Havlík, A., Hejduk, J., Picek, T., Žák, Karel -- In: Vodní toky 2005. Odborná konference s mezinárodní účastí. Sborník z konference -- s. 20-23
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ