Listování
od 

Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekvenční hranice ve ždánické jednotce a v sz. Předkavkazí. Early Oligocene Basal Šitbořice Event: correlation of the sequence boundary in the Ždánice Unit and NW Fore-Cacucasus / Krhovský, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995 -- s. 68-69
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spodnooligocénní flóra ze Seifhennersdorfu (Sasko)
Spodnooligocenní klimatické cykly a jejich odraz v sedimentárním záznamu okrajových bazénů Paratethydy / Krhovský, Jan, Krhovský, Jan, 1947- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Spodnoordovický druh Nephrotheca Sarkaensis (Orthothecida, Hyolitha) ze Šáreckého souvrství s fosilizovaným intestinálním obsahem in situ
Spodnoordovický vulkanismus strašického/komárovského komplexu a silurský vulkanismus svatojánského vulkanického centra, Barrandien / Hroch, Tomáš, Manda, Štěpán, Tasáryová, Zuzana -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 116, č. zima (2012), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Spodnoorodovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv) (12-32 Zdice) / Frýda, Jiří, Kober, Bernd, Vokurka, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 78-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnopaleozoická klastika na jihu Moravy: stavba a složení kambrických a devonských sedimentů / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Hladil, Jindřich, Leichmann, Jaromír, Leichmann, Jaroslav, Nehyba, Slavomír, Otava, Jiří -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Spodnopermské vápence v okolí Rovenska pod Troskami / Čáp, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Spodnopleistocenní půdy profilu Beroun-dálnice
Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav / Havlíček, Pavel, 1944-, Smolíková, Libuše, 1932- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnosilurské migrace hlavonožců do pražské pánve (mikrokontinent perunika, Čechy)
Spodnoturonské foraminifery z lokality Chrtníky ve východních Čechách / Hradecká, Lenka -- In: 7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006 Brno, Czech Republic. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, 33-34 (2003-2004), Geology -- ISBN 80-210-4097-1 -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Spodnoturonské foraminifery z lokality Chrtníky ve východních Čechách / Hradecká, Lenka -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích / Králová, J., Schweigstillová, Jana, Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14, - (2007), s. 170-176
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích / Králová, Jana, Schweigstillová, Jana, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 170-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodnoturonské slínovce v cihelně Kutná Hora-Sedlec / Zázvorka, Vlastislav -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 151, č. 4 (1983), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodný trias na komárňanskej kryhe / Biely, Anton, Kullmanová, Anna -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 95 (1992), s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Spodumen LiAlSi2O6 - jedinečný pyroxen / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 130-132
Zdroj: ČGS (UNM)
"Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 4 (2006), s. 271-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Spoil heaps of Kladno, their importance, value and revitalization possibilities