Listování
od 

Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví / Kochan, Otakar -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 30 (173), s. 44-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Společenský význam těžby drahých kamenů v ČSSR a jejich zpracování ve špercích / Bayer, Vlastimil -- In: Český granát a drahé kameny v ČSSR -- s. 30-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Společenstva dírkovců jako indikátor vývoje předhlubně (karpatská předhlubeň, Česká republika)
Společenstva flóry, miospor a megaspor z kounovských vrstev u Kněževsi (rakovnická pánev) (12-13 Jesenice) / Drábková, Jana, Šimůnek, Zbyněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Společenstva ichnofosilií a jejich rozšíření ve spodním karbonu Nízkého Jeseníku
Společenstva palynomorf ze sklářských pískovců svrchnoturonského stáří z Holan / Novák, Jiří Karel, Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 114-117
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Společenstva serpulidů loděnických a dvoreckoprokopských vápenců (spodní devon, prag) některých pražských lokalit
Společenstva serpulidů loděnických a dvoreckoprokopských vápenců (spodní devon, prag) některých pražských lokalit / Ziegler, Václav -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1992, - (1993), s. 72-73
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 72-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Společenstvo fosilií a historie výzkumu na lokalitě Týřovice-"Pod hruškou" (střední kambrium, skryjsko-týřovická pánev, barrandienská oblast)
Společenstvo gastropodů z loděnických vápenců (spodní devon, prag) na Branžovech u Loděnice / Horný, Radvan J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 164, č. 1-4 (1995), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandianu) / Mikuláš, Radek, Prokop, R. J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 133-135
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha) / Mikuláš, Radek, Prokop, Rudolf J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 133-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem / Ciprys, Vladimír, Kocák, Augustín, Novák, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 6 (1994), s. 211-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Společné hydrogenační zpracování uhlí a ropného zbytku / Blažek, J., Černý, Jaroslav, Maxa, D., Novák, V., Rouček, V., Šebor, G. -- In: Sborník konference Hnědé uhlí 1994 -- s. 57-60
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Společné výskyty asociací body-fosilií a ichnofosilií v ordovických sedimentech Barrandienu
Společné zasedání IAGOD o F-Ba a Sn-W ložiskách v Geyeru / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Štemprok, Miroslav, Žák, Karel, 1957- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 249-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997 / Němec, Karel Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 303-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003 / Němec, Karel Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 233-235
Zdroj: ČGS (UNM)