Listování
od 

Společenstva serpulidů loděnických a dvoreckoprokopských vápenců (spodní devon, prag) některých pražských lokalit / Ziegler, Václav -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1992, - (1993), s. 72-73
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 72-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Společenstvo fosilií a historie výzkumu na lokalitě Týřovice-"Pod hruškou" (střední kambrium, skryjsko-týřovická pánev, barrandienská oblast)
Společenstvo gastropodů z loděnických vápenců (spodní devon, prag) na Branžovech u Loděnice / Horný, Radvan J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 164, č. 1-4 (1995), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandianu) / Mikuláš, Radek, Prokop, R. J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 133-135
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha) / Mikuláš, Radek, Prokop, Rudolf J. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 133-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem / Ciprys, Vladimír, Kocák, Augustín, Novák, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 6 (1994), s. 211-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Společné hydrogenační zpracování uhlí a ropného zbytku / Blažek, J., Černý, Jaroslav, Maxa, D., Novák, V., Rouček, V., Šebor, G. -- In: Sborník konference Hnědé uhlí 1994 -- s. 57-60
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Společné výskyty asociací body-fosilií a ichnofosilií v ordovických sedimentech Barrandienu
Společné zasedání IAGOD o F-Ba a Sn-W ložiskách v Geyeru / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Štemprok, Miroslav, Žák, Karel, 1957- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 249-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997 / Němec, Karel Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 303-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003 / Němec, Karel Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 233-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007 / Němec, Karel Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 282-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Spolehlivost map radonového rizika - Česká Republika / Barnet, Ivan -- In: Book of abstracts - Seventh international symposium Natural Radiation Environment -- ISBN 960-254-609-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Spolehlivost matematického modelování v geotechnice / Blaheta, Radim -- In: Sborník abstraktů příspěvků semináře Matematické modelování spolehlivosti s aplikacemi v inženýrství -- s. 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Spolehlivost stabilitních analýz / Bernadet, Julien, Sekyra, Zdeněk -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Spoločné znaky a odlišnosti v mineralizácii vulkanických aparátov Slanských vrchov / Ďuďa, Rudolf, 1944- -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 220-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Spolupráce členských zemí RVHP při vývoji a zavádění flokulačních činidel v uhelném úpravnictví / Hřebačka, Jaroslav, Roček, Arnošt, Šaffa, František -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 5 (1988), s. 219-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Spolupráce mezi ČSSR a VSR při využití ložisek vzácných zemin / Hofman, Zdeněk, Ševčík, Josef, 1943- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 1 (1984), s. 3 obálky
Zdroj: ČGS (UNM)