Listování
od 

Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem / Ciprys, Vladimír, Kocák, Augustín, Novák, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 6 (1994), s. 211-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Společné hydrogenační zpracování uhlí a ropného zbytku / Blažek, J., Černý, Jaroslav, Maxa, D., Novák, V., Rouček, V., Šebor, G. -- In: Sborník konference Hnědé uhlí 1994 -- s. 57-60
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Společné výskyty asociací body-fosilií a ichnofosilií v ordovických sedimentech Barrandienu
Společné zasedání IAGOD o F-Ba a Sn-W ložiskách v Geyeru / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Štemprok, Miroslav, Žák, Karel, 1957- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 249-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997 / Němec, Karel Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 303-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003 / Němec, Karel Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 233-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007 / Němec, Karel Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 282-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Spolehlivost map radonového rizika - Česká Republika / Barnet, Ivan -- In: Book of abstracts - Seventh international symposium Natural Radiation Environment -- ISBN 960-254-609-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Spolehlivost matematického modelování v geotechnice / Blaheta, Radim -- In: Sborník abstraktů příspěvků semináře Matematické modelování spolehlivosti s aplikacemi v inženýrství -- s. 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Spolehlivost stabilitních analýz / Bernadet, Julien, Sekyra, Zdeněk -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 2 (1999), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Spoločné znaky a odlišnosti v mineralizácii vulkanických aparátov Slanských vrchov / Ďuďa, Rudolf, 1944- -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 220-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Spolupráce členských zemí RVHP při vývoji a zavádění flokulačních činidel v uhelném úpravnictví / Hřebačka, Jaroslav, Roček, Arnošt, Šaffa, František -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 5 (1988), s. 219-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Spolupráce mezi ČSSR a VSR při využití ložisek vzácných zemin / Hofman, Zdeněk, Ševčík, Josef, 1943- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 1 (1984), s. 3 obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Spolupráce mezi státními geologickými službami a vysokými školami v zahraničí / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl" / Štrupl, Vít -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 45-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Spolupráce Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci a občanského sdružení Natura Opava / Morávek, Rostislav -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 293-295 (2008), s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Spolupráce s vojenskou zeměpisnou službou při budování gravimetrických základů České republiky / Dušátko, D., Lederer, M., Mrlina, Jan -- In: Vojenský geografický obzor -- -, č. 1 (2009), s. 24-30
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu / Ondráček, Vratislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 10 (2005), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu / Valášek, Václav -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1993), s. 75-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Spolupráce uhelných geologů socialistických zemí / Holub, Vlastimil, Kadlec, Jiří, Strakoš, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 2 (1983), s. 58
Zdroj: ČGS (UNM)