Listování
od 

Spolupráce uhelných geologů socialistických zemí / Holub, Vlastimil, Kadlec, Jiří, Strakoš, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 2 (1983), s. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Spomienka na akad.prof. Radima Kettnera / Fusán, Oto, Samuel, Ondrej -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 94 (1992), s. 13-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc. / Lexa, Jaroslav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 107 (2003), s. 43
Zdroj: ČGS (UNM)
Spomienka na Vsevoloda Čechoviča / Gabčo, Rudolf, Kuráň, Ján, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 6 (1986), s. 572-575
Zdroj: ČGS (UNM)
Spomíname na Ing. Jána Slávika, DrSc. / Bartalský, Ján, Slavkay, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 3 (1982), s. 284
Zdroj: ČGS (UNM)
Sponge borings in stromatoporoids and tabulate corals from the Devonian of Moravia (Czech Republic) / Mikuláš, Radek -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 69, no. 1 (1994), p. 69-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Sponge borings in stromatoporoids and tabulate corals from the Devonian of Moravia (Czech Republik) / Mikuláš, Radek -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 69, č. 1 (1994), s. 69-73
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sponge spicules and radiolarians from the Olešná Member of the Klabava Formation (Ordovician, Prague Basin, Czech Republic) / Duršpek, Jan, Mergl, Michal, 1959- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 81, no. 1 (2006), p. 17-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Sponge spicules from the Lower Devonian (Pragian) of the Barrandian / Kučera, Michal -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 38, no. 3-4 (1993), s. 193-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Sponge spicules of the Karpatian and lower Badenian of the carpathian foredeep in Moravia, Czechoslovakia / Říha, Jaroslav -- In: Miscelanea micropalaeontologica -- s. 171-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Spoon-like Crinoids from Štramberk (lower Cretaceous, ČSSR) / Žítt, Jiří -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B -- Vol. 39, no. 2 (1983), p. 69-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Spor o Darwina / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, - (1997), s. 703
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spor o hranici jura-křída ve flyšových sedimentech (black flysch) Západních Karpat
Spor o skleníkový jev.290 / Cílek, Václav -- In: Globální oteplování -- s. 211-217
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spore assemblage of the Radnice Basin, Bolsovian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Drábková, Jana -- In: CIMP Lisabon´07 Joint Meeting of Spores/Pollen and Acritarch Subcommissions,Abstracts -- s. 11
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spores from some sphenopsids and pteropsids fructifications from the Bohemian Carboniferous basins. Abstracts XIII. ICC-P in Krakow / Bek, Jiří -- In: Abstracts of 13. ICC-P -- s. 11
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spores of Carboniferous lycopsids(abstract) / Bek, Jiří, Drábková, Jana, Libertín, Milan, Opluštil, Stanislav, Pšenička, Josef -- In: International Geological Correlation program, Project 469: Late Variscan biotas and environments, University of Birmingham: April 22-26th 2007, Program and Abstracts -- ISBN 80-248-0396-8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) / Hradecká, Lenka, Skupien, Petr, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)