Listování
od 

Sponge spicules of the Karpatian and lower Badenian of the carpathian foredeep in Moravia, Czechoslovakia / Říha, Jaroslav -- In: Miscelanea micropalaeontologica -- s. 171-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Spoon-like Crinoids from Štramberk (lower Cretaceous, ČSSR) / Žítt, Jiří -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B -- Vol. 39, no. 2 (1983), p. 69-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Spor o Darwina / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, - (1997), s. 703
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spor o hranici jura-křída ve flyšových sedimentech (black flysch) Západních Karpat
Spor o skleníkový jev.290 / Cílek, Václav -- In: Globální oteplování -- s. 211-217
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spore assemblage of the Radnice Basin, Bolsovian of the Czech Republic / Bek, Jiří, Drábková, Jana -- In: CIMP Lisabon´07 Joint Meeting of Spores/Pollen and Acritarch Subcommissions,Abstracts -- s. 11
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spores from some sphenopsids and pteropsids fructifications from the Bohemian Carboniferous basins. Abstracts XIII. ICC-P in Krakow / Bek, Jiří -- In: Abstracts of 13. ICC-P -- s. 11
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spores of Carboniferous lycopsids(abstract) / Bek, Jiří, Drábková, Jana, Libertín, Milan, Opluštil, Stanislav, Pšenička, Josef -- In: International Geological Correlation program, Project 469: Late Variscan biotas and environments, University of Birmingham: April 22-26th 2007, Program and Abstracts -- ISBN 80-248-0396-8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) / Hradecká, Lenka, Skupien, Petr, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Sporomorphs, dinoflagellate cysts, foraminifers and calcareous nannofossils the Albian-Cenomanian age from the Štramberk and Bystré (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Sportovní příručka, nebo nový pohled na přírodu? / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 3 (2006), s. 178-180
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spory o podzial geologiczny Sudetów / Cymerman, Zbigniew -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 46, č. 6 (1998), s. 530-536
Zdroj: ČGS (UNM)
Spory o stáří jura-křída ve flyšových sedimentech Západních Karpat. studium 'černého flyše'.
Sposoby ocenki rezuľtatov izmerenij razrabatyvajemosti s ispoľzovanijem vyčisliteľnoj techniki
SPOT inspects coal mining and landscape changes in Krušné hory piedmont
SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří / Batík, Petr, 1938- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 115-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego PTG - Jurassica VII - Żywiec-Štramberk, 27-29.09.2008 / Iwańczuk, Jolanta -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 56, č. 12 (2008), s. 1044-1046, 1111
Zdroj: ČGS (UNM)
Spotting zones of dissimilatory sulfate reduction in a forested catchment: the 34S-35S approach / Allewel, Ch., Novák, Martin -- In: Environmental Pollution -- ISSN 0269-7491 -- Roč. 2001, č. 112 (2000), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)