Listování
od 

Spores of Carboniferous lycopsids(abstract) / Bek, Jiří, Drábková, Jana, Libertín, Milan, Opluštil, Stanislav, Pšenička, Josef -- In: International Geological Correlation program, Project 469: Late Variscan biotas and environments, University of Birmingham: April 22-26th 2007, Program and Abstracts -- ISBN 80-248-0396-8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) / Hradecká, Lenka, Skupien, Petr, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Sporomorphs, dinoflagellate cysts, foraminifers and calcareous nannofossils the Albian-Cenomanian age from the Štramberk and Bystré (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Sportovní příručka, nebo nový pohled na přírodu? / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 3 (2006), s. 178-180
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spory o podzial geologiczny Sudetów / Cymerman, Zbigniew -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 46, č. 6 (1998), s. 530-536
Zdroj: ČGS (UNM)
Spory o stáří jura-křída ve flyšových sedimentech Západních Karpat. studium 'černého flyše'.
Sposoby ocenki rezuľtatov izmerenij razrabatyvajemosti s ispoľzovanijem vyčisliteľnoj techniki
SPOT inspects coal mining and landscape changes in Krušné hory piedmont
SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří / Batík, Petr, 1938- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 115-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego PTG - Jurassica VII - Żywiec-Štramberk, 27-29.09.2008 / Iwańczuk, Jolanta -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 56, č. 12 (2008), s. 1044-1046, 1111
Zdroj: ČGS (UNM)
Spotting zones of dissimilatory sulfate reduction in a forested catchment: the 34S-35S approach / Allewel, Ch., Novák, Martin -- In: Environmental Pollution -- ISSN 0269-7491 -- Roč. 2001, č. 112 (2000), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Spotting zones of dissimilatory sulfate reduction in a forested catchment: the 34S-35S approach / Alewell, C., Novák, M. -- In: Environmental Pollution -- ISSN 0269-7491 -- Č. 112 (2001), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Spoustava Fe-Mo-Nb-S: Fázové vztahy edgaritu
Spracovanie CT obrazu geokompozitov v prostredí MATLAB / Kolcun, Alexej -- In: Sborník příspěvků 21. ročníku konference -- S. 35-38
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Spracovanie kolektívnych polymetalických surovín a riešenie ekologických problémov / Cempa, Štefan, Javorka, J. -- In: Využitie kovonosných surovín -- ISBN 80-230-0000-4 -- s. 204-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Spracovanie plynných a kvapalných médií pri segregačnom pražení magnezitov / Tomášek, Karel, Vadász, Pavol -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 9 (1984), s. 260-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Spracovanie priestorovej variability hydrofyzikálnych charakteristík pôd - hydraulické vlastnosti pôd / Šútor, Július -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 34, č. 3 (1986), s. 284-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov) (33-24 Hnanice, 34-13 Dyjákovice) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 129-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)