Listování
od 

Spotting zones of dissimilatory sulfate reduction in a forested catchment: the 34S-35S approach / Alewell, C., Novák, M. -- In: Environmental Pollution -- ISSN 0269-7491 -- Č. 112 (2001), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Spoustava Fe-Mo-Nb-S: Fázové vztahy edgaritu
Spracovanie CT obrazu geokompozitov v prostredí MATLAB / Kolcun, Alexej -- In: Sborník příspěvků 21. ročníku konference -- S. 35-38
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Spracovanie kolektívnych polymetalických surovín a riešenie ekologických problémov / Cempa, Štefan, Javorka, J. -- In: Využitie kovonosných surovín -- ISBN 80-230-0000-4 -- s. 204-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Spracovanie plynných a kvapalných médií pri segregačnom pražení magnezitov / Tomášek, Karel, Vadász, Pavol -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 9 (1984), s. 260-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Spracovanie priestorovej variability hydrofyzikálnych charakteristík pôd - hydraulické vlastnosti pôd / Šútor, Július -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 34, č. 3 (1986), s. 284-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov) (33-24 Hnanice, 34-13 Dyjákovice) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 129-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích (34-21 Hustopeče) / Havlíček, Pavel, Hlaváč, Jaroslav, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích / Havlíček, Pavel, Hlaváč, Jaroslav, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích / Havlíček, P., Hlaváč, Jaroslav, Smolíková, L. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 75-78
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spraše a polygenetické sprašoidné sedimenty širšieho okolia Trnavy / Šechny, Judita, Vojtaško, Ivan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 4 (1988), s. 337-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Spraše a rekonstrukce paleoklimatu / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- č. 4 (1999), s. 12
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spraše, fosilní měkkýši a datování. Epimerace aminokyselin ve schránkách fosilních měkkýšů / Bednářová, Jaroslava, McCoy, William D., Oches, Erich A. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 7 (1993), s. 397-403
Zdroj: ČGS (UNM)
Spraše na území Národního parku Podyjí / Šušolová, Jana -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 155-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Spraše Podunajskej nížiny a ich inženierskogeologické vlastnosti / Rybárová, Pavla, Šajgalík, Ján -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 131-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Sprašová rokle u Zeměch / Mikuláš, Radek -- In: Kolečské noviny -- Roč. 2012, č. 4 (2012), s. 1-1
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou) / Cílek, Václav, jr. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou. (The Loess gorge in Zeměchy by Kralupy nad Vltavou) / Cílek, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1995, - (1996), s. 31-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sprašová sedimentace v západní části NO Podyjí / Cílek, Václav, Hradilová, Janka, Ložek, Vojen -- In: Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (NP Podyjí) -- ISBN 80-901855-5-X -- s. 73-81
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ