Listování
od 

Spraše a rekonstrukce paleoklimatu / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- č. 4 (1999), s. 12
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Spraše, fosilní měkkýši a datování. Epimerace aminokyselin ve schránkách fosilních měkkýšů / Bednářová, Jaroslava, McCoy, William D., Oches, Erich A. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 7 (1993), s. 397-403
Zdroj: ČGS (UNM)
Spraše na území Národního parku Podyjí / Šušolová, Jana -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 155-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Spraše Podunajskej nížiny a ich inženierskogeologické vlastnosti / Rybárová, Pavla, Šajgalík, Ján -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 131-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Sprašová rokle u Zeměch / Mikuláš, Radek -- In: Kolečské noviny -- Roč. 2012, č. 4 (2012), s. 1-1
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou) / Cílek, Václav, jr. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou. (The Loess gorge in Zeměchy by Kralupy nad Vltavou) / Cílek, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1995, - (1996), s. 31-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sprašová sedimentace v západní části NO Podyjí / Cílek, Václav, Hradilová, Janka, Ložek, Vojen -- In: Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (NP Podyjí) -- ISBN 80-901855-5-X -- s. 73-81
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí / Cílek, Václav, jr., Hradilová, Janka, Ložek, Vojen -- In: Příroda : sborník prací z ochrany přírody -- ISSN 1211-3603 -- Roč. 3 (1996), s. 73-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Sprašová série u Bořetic (jižní Morava) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 1 (1993), s. 11-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Sprašový komplex u Sedlce (jižní Morava)
Sprašový profil v Šatově, okres Znojmo (34-13 Dyjákovice) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Sprašový pseudokras : unikající voda rozrušuje strukturu spraše, ta ztrácí objem, teče a vytváří dutiny / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 5 (1997), s. 248-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Sprašový pseudokras. Unikající voda rozrušuje strukturu spraše, ta ztrácí objem, teče a vytváří dutiny / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 5 (1997), s. 248-249
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Správa inženýrských sítí s využitím GIS technologií / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- č. 2 (2004), s. 4-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za roky 1979-1980 / Hlaváč, Jozef -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 20 (1982), s. 179-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Spravnenije experimental'nogo i vyčislitel'nogo metoda opredelenija nenasyščennoj gidravličeskoj provodimosti
Sprayed clay technology for the deep repository of high-level radioactive waste / Hausmannová, Lucie, Šťástka, Jiří, Vašíček, Radek -- In: Rudarsko-geološko-naftni zbornik -- ISSN 0353-4529 -- Vol. 24 (2012), p. 29-33
Zdroj: ČGS (UNM)
The Spread of Ash (Fraxinus excelsior) in some European Oak Forests: An Effect of Nitrogen Deposition or Successional Change? / Hofmeister, Jan, Hošek, J., Mihaljevič, M. -- In: Forest Ecology and Management -- ISSN 0378-1127 -- Roč. 203, č. 1-3 (2004), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The spread of ash (Fraxinus excelsior) in some European oak forests: an effect of nitrogen deposition or successional change? / Hofmeister, Jan, Hošek, Jan, Mihaljevič, Martin -- In: Forest Ecology and Management -- ISSN 0378-1127 -- Roč. 203, č. X (2004), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF