Listování
od 

Sr, Nd, Pb and Li isotope geochemistry and Ar-Ar dating of alkaline lavas from northern James Ross Island (Antarctic Peninsula) - implications for back-arc magma formation / Hendriks, B.W.H., Holub, F., Košler, Jan, Magna, Tomáš, Mixa, Petr, Mlčoch, Bedřich, Nývlt, Daniel -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Sr/Nd isotopes in amphibolites of variegated Moldanubian group near Chýnov
Sravnenije fizičeskich i mechaničeskich svojstv obzazcov porod iz razreza Kol'skoj sverchglubokoj skvažiny i ich gomologov s poverchnosti / Trčková, Jiřina, Živor, Roman -- In: Glubinnoje veščestvo: Struktura, svojstva i sostojanije v geoprostranstve Kolskoj sverchglubokoj kvažiny. Rezultaty issledovanij po projektu MGP-408 JUNESKO -- S. 256-262
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Sravniteľnaja charakteristika termodinamičeskich režimov metamorfizma porod glavnogo kavkazskogo chrebta i zapadnych Karpat / Koteľnikov, Aleksej Redovič, Lavrenťjeva, Irina Vladimirovna, Perčuk, Leonid Ľvovič, Petrík, Igor -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 35, no. 1 (1984), s. 105-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Srážení a identifikace nerozpustných síranů / Štefanidesová, Vlasta, Vidlář, Jiří, Weiss, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 45, č. 3 (1999), s. 89-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Srážková bilance a průtoky vody ve Vltavě za dvě století / Střeštík, Jaroslav -- In: 14. Česko-slovenská bioklimatologická konference Bioklima - prostředí - hospodářství -- s. 412-419
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Srážkové trendy na severní Moravě / Vysoudil, Miroslav -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Roč. 29 (1990), s. 113-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Srážkové úhrny a vydatné srážky v pražském Klementinu v letech 1805-2007 / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 108-113
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Srážky, povodně a niva / Krška, Karel -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Srdcová jeskyně u Podkováně / Mikuláš, Radek -- In: Speleo. 29 -- s. 23-24
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Srednie koeficienty teplotnogo rasširenija parametrov kristalličeskoj rešëtki diopsida i enstatita; ich petrologičeskoje značenije
Srednij miocen zapadnych Karpat v svete radiometričeskich vozrastov i nanoplanktona / Elečko, Michal, Lehotayová, Růžena, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- No. 80 (1984), s. 193-205, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Śródsudecka strefa uskokowa - przyklad przesuwczej granicy terranów / Aleksandrowski, Paweł -- In: Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu -- ISBN 83-908127-8-9 -- s. 105-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání chemického složení podkorunových a usazených srážek / Chaloupecký, Pavel, Fišák, Jaroslav, Skřivan, Petr, Špičková, Jitka -- In: Hydrologie malého povodí 2005 -- s. 133-140
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Srovnání chemického složení topazových granitů v západní a střední části Krušných hor
Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov) / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, 1950-, Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 44-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9, č. září (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu. / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001 -- ISBN 80-210-2919-6 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami / Hofmeister, Jeňýk, Hruška, Jakub, 1964- -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 15, č. 2 (2009), s. 87-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice) / Sulovský, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 135-140
Zdroj: ČGS (UNM)