Listování
od 

Srstnatka huňatá (Trichia villosula) / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 4 (2001), s. 112-113
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Srstnatka huňatá (Trichia villosula) / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 4 (2001), s. 112-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilisation of reservoir banks using an "armoured earth structure" / Šlezingr, Miloslav, 1960- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 55, no. 1 (2007), p. 64-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilisation of soluble components in industrial waste
Stabilita draselného živce v hydrotermálním prostředí / Dubanská, Věra, Rykl, Drahoš -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 60 (1982), s. 95-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov) / Hájek, A., Konečný, Petr -- In: Sborník referátů z mezinárodní konference Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace -- s. 120-126
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stabilita hlušinové sypaniny v čase / Kresta, František -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilita kanála v jemných zvodnělých pieskoch s napätou hladinou / Líška, Karol -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 39, č. 6 (1989), s. 145-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilita komplexů kadmia s uhelnými humáty a jejich velikostními frakcemi / Beneš, P., Mizera, Jiří, Šebestová, Eva -- In: 50. sjezd chemických společností (Sborník abstrakt příspěvků) -- s. 185
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stabilita příhradové obloukové výztuže stříkaného betonu tunelových staveb / Horyl, P., Souček, Kamil, Šňupárek, Richard -- In: Tunely 98. 1. Medzinárodná výstava a sympózium podzemných objektov. Zborník prednášok -- s. 73-77
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stabilita příhradové výztuže do stříkaného betonu tunelových staveb / Horyl, P., Šňupárek, Richard -- In: Tunel -- ISSN 1211-0728 -- Roč. 7, č. 2 (1998), s. 4-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stabilita svahu na povrchových hnědouhelných dolech a kategorizace nadloží uhelné sloje / Pichler, Evžen -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1992), s. 86-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků / Kloss, Karel -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 20 (1994), s. 39-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilitná rajonizácia územia vel'kej Bratislavy / Krippel, Mikuláš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 262-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami / Košťák, Blahoslav, Kudrna, Zdeněk, Vilímek, Vít, 1959- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 415-419
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stresových polích zón gravitačního rozvolnění (na příkladu Ivančického viaduktu, jižní Morava)
Stabilitní poměry NPP Suché skály / Stemberk, Josef -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje -- ISBN 80-902751-5-X -- S. 229-238
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stabilitní poměry NPP Suché skály / Stemberk, Josef -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 229-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilitní posudek jako prostředek k omezení sesuvů / Kloss, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1989), s. 49-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilitní problémy prostředí oslabeného stavebními aktivitami / Málek, Josef, Procházka, Petr, Skořepová, Jiřina, Vacek, Jaroslav, Vencovský, Miloš -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 1 (93), s. 121-125
Zdroj: ČGS (UNM)