Listování
od 

Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (24-41 Vyškov) / Hercman, Helena, Kadlec, Jaroslav, Nowicki, Tomasz, Pruner, Petr, Venhodová, Daniela -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni / Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Nowicki, T., Pruner, Petr, Venhodová, Daniela -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISBN 80-210-2371-6 -- s. 19-24
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stáří a geneze sedimentů v Ochozské jeskyni (Moravský kras) / Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Nowicki, T., Pruner, Petr, Venhodová, Daniela -- In: 3. národní speleologický kongres : rozšířená abstrakta -- s. 33-36
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika) / Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Nowicki, T., Pruner, Petr, Venhodová, Daniela -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické -- Roč. 87, - (2002), s. 229-243
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika) / Hercman, Helena, Kadlec, Jaroslav, 1961-, Nowicki, Tomasz, Pruner, Petr, Venhodová, Daniela -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 229-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří a geochemické vztahy kenozoické alkalické vulkanické série v západní části ohareckého riftu
Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje / Bruthans, J., Churáčková, Z., Jenč, P., Schweigstillová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- -, - (2009), s. 54-59
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje / Bruthans, Jiří, Churáčková, Zdeňka, Jenč, Petr, Schweigstillová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce ? -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2009 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Stáří a vulkanologie bazaltů se zirkony z východního Saska (Německo) / Büchner, Jörg, Gerdes, Axel, Linnemann, Ulf, Tietz, Olaf -- In: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010 -- ISBN 978-80-85321-58-6 -- s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří andělskohorského souvrství: Nová fakta a jejich možná interpretace. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník / Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, Otava, J. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993 -- s. 52-56
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stáří andělskohorského souvrství: nová fakta a jejich možná interpretace (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, 1953-, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 52-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 (2008), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří fluviálních sedimentů v jeskyni Výpustek (Moravský kras) / Kadlec, Jaroslav, Šlechta, Stanislav -- In: Speleo -- ISSN 1213-4724 -- Roč. 47, - (2007), s. 13-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stáří granitů melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod / Breiter, Karel, 1956-, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří granitů melechovského masívu / Breiter, Karel, Sulovský, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stáří granitů melechovského masívu / Breiter, Karel, Sulovský, Petr (2005)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Stáří kupy netopýřího guana v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů / Chroňáková, Alica, Elhottová, Dana, Kováč, L., Krištůfek, Václav, Světlík, Ivo, Žák, Karel -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 46, č. 1 (2008), s. 163-170
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů / Chroňáková, Alica, Elhottová, Dana, Kováč, Ľubomír, 1962-, Krištůfek, Václav, 1954-, Světlík, Ivo, Žák, Karel, 1957- -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 46, č. 1 (2008), s. 163-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří mramorů z pestré skupiny moldanubika (Český masív, Česká republika) pomocí Re-Os datování molybdenitu
Stáří nejmladších svrchnokřídových pískovců Polické pávne / Vejlupek, Miroslav, 1929- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 6 (1984), s. 343-350
Zdroj: ČGS (UNM)