Listování
od 

Stáří uranového zrudnění ložisek západočeské rudní oblasti / Anderson, E. B., Komínek, Jiří, Milovanov, I. A., Nikolskij, A. L., Ordynec, German Jevgenič, Romanidis, K. -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 11, č. 2 (1987), s. 24-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří vulkanických zón a stratiformní mineralizace Jeseníků / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří vulkanismu na Šternbersku / Dvořák, Jaroslav -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Stáří výplavových kuželů a průběh odnosu v horském krasu západních Karpat / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Československý kras -- Roč. 37 (1986), s. 53-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Stát a inovační proces evropského rudného hornictví v předprůmyslové éře / Majer, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24 -- Roč. 131 (1994), s. 29-33
Zdroj: ČGS (UNM)
State and dynamics of forest soils on PRP in the Giant Mountains in the period 1980-1998
State and innovation of Europian ore mining in the pre-industrial era. Studies on history of mining
The state and the protection of the rock environment in the Czech Republic
State geological services for the living environment
State geological survey and the 29th International geological congress in Kyoto
The state of accumulation and source relations of Co, Ni, Cr, Be and Zn in silt-clay sediments of the Elbe River / Borovec, Zdeněk, Mráz, Ladislav, Tolar, Vladimír -- In: Geologica carpathica - Clays -- ISSN 1210-2695 -- Vol. 1, no. 1 (1994), p. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
State of art in reconstruction of early Variscan block-and-basin configurations (Emsian-Eifelian, Devonian) / Hladil, Jindřich -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 71, č. 1 (1996), s. 31-35
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
State of Art in Reconstruction of Early Variscan Block-and-Basin Configurations (Emsian-Eifelian, Devonian): An Essay Reflecting Data Retrieval / Hladil, Jindřich -- In: Subcommission on Devonian Stratigraphy, Newsletter No. 12 -- s. 51-54
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
State of art in reconstruction of early Variscan block-and-basin configurations (Emsian-Eifelian, Devonian) / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 71, no. 1 (1996), p. 31-35
Zdroj: ČGS (UNM)
The state of discharging hazardous substances into the aquatic environment in the Czech Republic
State of knowledge on the Zábřeh crystalline complex and Mírov "Culm" unit
State of mining, prospecting and research of ore deposits in the Palaeozoic of Moravia and Silesia (with emphasis on the Jeseníky Mts. area) / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Bussinov, Ivan, Kalenda, František, Urbánek, Jan -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 38, no. 1-2 (1993), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
State of research of the Moravian rivers in Holocene time / Havlíček, Pavel -- In: Holocene flood plain of the Labe River -- s. 98-99
Zdroj: ČGS (UNM)
State of the Art and Conception of research in the Fields of Mining and Mineral Resources in the Institute of Geonics ASCR / Šňupárek, Richard -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century -- s. 123-128
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
State of the art in paleomagnetism of the Devonian Limestones of the Prague synform (Bohemicum, Bohemian Massif) / Hladil, Jindřich, Koptíková, Leona, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav, Vacek, F., Venhodová, Daniela -- In: Paleomagnetic studies of Devonian rocks in Poland and Czech Republic: geological applications : book of abstracts -- S. 28-31
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ