Listování
od 

Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost / Bohdálek, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 12 (2008), s. 21-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Střední Brdy / Mikuláš, Radek -- In: Akademický bulletin AV ČR -- -, č. 5 (2005), s. 28-28
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Střední eocén v račanské jednotce u hájenky Baraní (25-24 Turzovka) / Bubík, Miroslav, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 171-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech : (12-41 Beroun) / Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 65-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Střední koeficienty teplotní roztažnosti mřížkových parametrů diopsidu a enstatitu; jejich petrologický význam
Střední ordovik v lokalitě Praha - Červený vrch (Barrandien, Česká republika)
Střední turon u Rtyně v Podkrkonoší / Zázvorka, Vlastislav -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 155, č. 1-2 (1986), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Středno ordovický mlž Pygmaceoconus: obligátní epibiont na Hyolitech
Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého / Berenblyum, Roman, Franců, Juraj, Geršl, Milan, Geršlová, Eva, Hatzignatiou, Dimitrios, Hladík, Vít, Kolejka, Vladimír, Lojka, Richard, Riis, Fridtjof -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Středočeské stavební a sochařské pískovce / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 295-298, 7 fot. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Středočeské tmavé ušlechtilé kameny / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 9 (1991), s. 260-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Středočeský plutonický komplex: geologie, chemické složení a genetická interpretace
Středoevropská dimenze agrárního zahraničního obchodu České republiky v transformačním období / Martinát, Stanislav -- In: Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. Geografie v kontexte nového regionálneho rozvoja -- s. 310-314
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Středoevropská iniciativa v geologii / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 3 (1994), s. 6
Zdroj: ČGS (UNM)
Středoevropská niva - její minulost a význam z pohledu paleoekologie / Jankovská, Vlasta, 1942- -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 35-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I. Vstupní úvaha / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 1 (2004), s. 4-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I., Vstupní úvaha / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 1 (2004), s. 4-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II. Doklady z minulosti a jejich výpověď / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 2 (2004), s. 38-43
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 2 (2004), s. 38-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III. Historie lesa a bezlesí v kvartéru / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 3 (2004), s. 71-78
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ