Listování
od 

Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I. Vstupní úvaha / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 1 (2004), s. 4-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I., Vstupní úvaha / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 1 (2004), s. 4-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II. Doklady z minulosti a jejich výpověď / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 2 (2004), s. 38-43
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 2 (2004), s. 38-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III. Historie lesa a bezlesí v kvartéru / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 3 (2004), s. 71-78
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 3 (2004), s. 71-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV. Vývoj v poledové době / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 4 (2004), s. 99-106
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 4 (2004), s. 99-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V. Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 6 (2004), s. 169-175
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 6 (2004), s. 169-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI. Osudy bezlesí v dnešní době / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 7 (2004), s. 202-207
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 7 (2004), s. 202-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Středoevropský monzun : mocný cizinec, který přichází zdaleka / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 20, č. 28 (2009), s. 62-63
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Středoevropský srážkový rekord a povodně ve střední Evropě koncem července 1897 / Elleder, L., Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007 "Extrémní hydrologické jevy v povodích" -- ISBN 978-80-01-03960-1 -- S. 51-60
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Středokambrické bentické společenstvo ve skryjských břidlicích (jinecké souvrství) u Terešovské Huti (okres Rokycany, Čechy)
Středokambričtí inartikulatní ramenonožci ze středních Čech
Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu / Horáček, Ivan, Ložek, Vojen -- In: Československý kras -- Roč. 41 (1990), s. 124-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Středopleistocenní půdy na Stránské skále v Brně / Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 162-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Středoškolská odborná činnost - cesta ke zkvalitnění přípravy vysokoškolsky vzdělaných analytických chemiků / Barek, Jiří, Klímová, Helena, Vyskočil, Vlastimil, Zajíček, Jiří -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 104, č. 12 (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy / Hrubý, Petr -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 5-21
Zdroj: ČGS (UNM)