Listování
od 

Středověké a raně novověké dolování na Kladensku a Rakovnicku / Šťovíček, Jan -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20 -- Roč. 111 (1988), s. 97-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě / Dolníček, Zdeněk, Kapusta, Jaroslav, Malý, Karel, 1970- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 188-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Středověké dobývání v Kutné Hoře / Bartoš, Martin, 1959-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 9 (2008), s. 1-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Středověké doly Oselského pásma v Kutné Hoře / Bohátka, J., Cílek, Václav, Daněček, V. -- In: Speleo -- s. 25-30
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Středověké doly oselského pásma v Kutné Hoře / Cílek, Václav, jr., Daněček, Vladimír, Nováček, Karel -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24 -- Roč. 131 (1994), s. 9-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Středověké tajemství odhaleno. Dvě nové chráněné přírodní památky / Skřivánek, František -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 3, č. 11 (1983), s. 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Středověké zlatodoly Kometa / Cícha, Jaroslav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Středověký obchod s nickamínkem v Praze / Cílek, Václav -- In: Speleo -- ISSN 1213-4724 -- Roč. 39, - (2004), s. 40-42
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Středověký úpravnický a hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku / Hejhal, P., Hoch, A., Hrubý, P., Kočár, Petr, Macháňová, Lenka, Malý, K., Petr, Libor, Štelcl, J. -- In: Památky archeologické -- ISSN 0031-0506 -- Roč. 103, prosinec (2012), s. 339-418
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Střelná - nové ložisko křemenců / Bílek, P., Jablonský, P., Žežulková, Ivana -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 16 (1988), s. 39-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Střelná- a New Deposit of Quartzites
The "Střelnice" dyke in Doksy (north Bohemia)
Střelniční žíla v Doksech / Kühn, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 169-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Střet zájmů na lokalitě Leskoun / Krška, Rafael -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 134-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí / Čurda, Jan, Domas, Jaroslav, Holub, Vlastimil -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Střety zájmů a konfliktní plochy / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice / Špaček, Jaromír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Střeva hyolita Nephrotheca sarkaensis (Novák, 1891) (Hyolitha, Orthothecida) ze středního ordoviku Pražské pánve (Barrandien, Česká republika) / Kraft, Petr, Valent, Martin -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 43
Zdroj: ČGS (UNM)
Stříbrná Jihlava 2010 (Variant.)
Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší / Kašpar, Pavel, Mazuch, Jiří, Řídkošil, Tomáš, Šrein, Vladimír -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 128-130
Zdroj: ČGS (UNM)