Listování
od 

Středověký úpravnický a hornický areál Cvilínek u Černova na Pelhřimovsku / Hejhal, P., Hoch, A., Hrubý, P., Kočár, Petr, Macháňová, Lenka, Malý, K., Petr, Libor, Štelcl, J. -- In: Památky archeologické -- ISSN 0031-0506 -- Roč. 103, prosinec (2012), s. 339-418
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Střelná - nové ložisko křemenců / Bílek, P., Jablonský, P., Žežulková, Ivana -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 16 (1988), s. 39-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Střelná- a New Deposit of Quartzites
The "Střelnice" dyke in Doksy (north Bohemia)
Střelniční žíla v Doksech / Kühn, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 169-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Střet zájmů na lokalitě Leskoun / Krška, Rafael -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 134-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí / Čurda, Jan, Domas, Jaroslav, Holub, Vlastimil -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Střety zájmů a konfliktní plochy / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice / Špaček, Jaromír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Střeva hyolita Nephrotheca sarkaensis (Novák, 1891) (Hyolitha, Orthothecida) ze středního ordoviku Pražské pánve (Barrandien, Česká republika) / Kraft, Petr, Valent, Martin -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 43
Zdroj: ČGS (UNM)
Stříbrná Jihlava 2010 (Variant.)
Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší / Kašpar, Pavel, Mazuch, Jiří, Řídkošil, Tomáš, Šrein, Vladimír -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 128-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek / Fengl, Milan, Jansa, Jiří, Novák, František -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 13-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Stříbrná stezka - naučná hornická stezka v Kutné Hoře / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 4 (2000), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách / Kašpar, Pavel, Řídkošil, Tomáš, Šrein, Vladimír -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru / Kašpar, Pavel, Řídkošil, Tomáš, Šrein, Vladimír -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 17
Zdroj: ČGS (UNM)
Stříbrné zrudnění na jámě 7 - Třebsko / Medek, Pavel, Štekl, Jan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag -- s. 379-388
Zdroj: ČGS (UNM)
Stříbrný důl v Mikulově v Krušných horách / Chaloupka, Pavel -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26 -- Roč. 139 (1995), s. 29-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Stříbro a Čechy okolo roku 1000 / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- č. 11 (2003), s. 33-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stříbro a Čechy okolo roku 1000 / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 33-39
Zdroj: ČGS (UNM)