Listování
od 

Stability of source mechanisms inverted from P-wave amplitude microseismic monitoring data acquired at the surface / Eisner, Leo, Moser, T.J., Staněk, František -- In: Geophysical Prospecting -- ISSN 0016-8025 -- Roč. 62, č. 3 (2014), s. 475-490
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stability of suspension bridges in lateral wind / Malík, Josef -- In: SNA´14 - Seminar on Numerical Analysis . Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems -- S. 74-77
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stability of tunnel heading using coupled modeling / Procházka, P., Skořepová, Jiřina -- In: Computational Methods and Testing for Engineering Integrity -- s. 95-102
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stability of tunnel heading using coupled modelling / Procházka, Petr, Skořepová, Jiřina -- In: Institute of Rock Structure and Mechanics - Academy of Sciences of the Czech Republic -- s. 49-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Stability problems in environment weakened by construction activities
Stability problems in road and pipeline constructions and their mitigation - examples from Sakhalin and Azerbaijan / Novotný, Jan -- In: Geological Engineering Problems in Major Construction Projects -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Stability Problems of a Medium Weakened by Construction Works / Málek, J., Procházka, P., Skořepová, Jiřina, Vacek, J., Vencovský, Miloš -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 93, č. 1 (1994), s. 35-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stability problems of a medium weakened by construction works / Málek, Josef, Procházka, Petr, Skořepová, Jiřina, Vacek, Jaroslav, Vencovský, Miloš -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- No. 1(93) (1994), p. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)
The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia / Hrádek, Mojmír -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 34-43
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia) / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 7, no. 1 (1999), p. 34-43, 4. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Stability study of slope type models in Carpathian flysch zone
Stabilizace a solidifikace, aneb, Jak zneškodnit nebezpečné odpady / Vondruška, Milan, 1944- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 2 (2005), s. 89, 92-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilizace břehů nádrží za využití "armované zemní konstrukce"
Stabilizace důlních děl v OKR kombinovanou kotevně-injektážní metodou / Adamec, K., Šňupárek, Richard, Vlček, Š. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- 47(41), č. 2 (1999), s. 3-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stabilizacja fragmentu skarpy dla lokalizacji centrum handlowego / Novotný, Jan, Rout, Jiří, Štábl, Stanislav, Záruba, Jiří -- In: BUDOWNICTWO GÓRNICZE I TUNELOWE -- ISSN 1234-5342 -- Roč. 14, č. 1 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Stabilization of available potassium across soil and climatic conditions of the Czech Republic / Koubová, Magdaléna, Lipavský, Jan, Madaras, Mikuláš -- In: Archives of Agronomy and Soil Science -- ISSN 1476-3567 -- Roč. 56, č. 4 (2010), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stabilní izotopy kyslíku a vodíku a některé možnosti jejich využití v geologii / Pudilová, Marta -- In: Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- s. 3-12, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilní izotopy lehkých prvků a problémy současné geologie a geochemie / Bůzek, František -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 1 (1982), s. 77
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilní izotopy v hydrologii povodí Uhlířská / Šanda, Martin, 1971- -- In: Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami -- ISBN 978-80-87577-14-1 -- s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami / Košťák, Blahoslav, Kudrna, Z., Vilímek, V. -- In: Mineral raw materials and mining activity of the 21th century -- s. 415-419
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH