Listování
od 

Stability problems of a medium weakened by construction works / Málek, Josef, Procházka, Petr, Skořepová, Jiřina, Vacek, Jaroslav, Vencovský, Miloš -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- No. 1(93) (1994), p. 35-39
Zdroj: ČGS (UNM)
The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia / Hrádek, Mojmír -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 34-43
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia) / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 7, no. 1 (1999), p. 34-43, 4. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Stability study of slope type models in Carpathian flysch zone
Stabilizace a solidifikace, aneb, Jak zneškodnit nebezpečné odpady / Vondruška, Milan, 1944- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 2 (2005), s. 89, 92-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilizace břehů nádrží za využití "armované zemní konstrukce"
Stabilizace důlních děl v OKR kombinovanou kotevně-injektážní metodou / Adamec, K., Šňupárek, Richard, Vlček, Š. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- 47(41), č. 2 (1999), s. 3-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stabilizacja fragmentu skarpy dla lokalizacji centrum handlowego / Novotný, Jan, Rout, Jiří, Štábl, Stanislav, Záruba, Jiří -- In: BUDOWNICTWO GÓRNICZE I TUNELOWE -- ISSN 1234-5342 -- Roč. 14, č. 1 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Stabilization of available potassium across soil and climatic conditions of the Czech Republic / Koubová, Magdaléna, Lipavský, Jan, Madaras, Mikuláš -- In: Archives of Agronomy and Soil Science -- ISSN 1476-3567 -- Roč. 56, č. 4 (2010), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stabilní izotopy kyslíku a vodíku a některé možnosti jejich využití v geologii / Pudilová, Marta -- In: Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- s. 3-12, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilní izotopy lehkých prvků a problémy současné geologie a geochemie / Bůzek, František -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 1 (1982), s. 77
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilní izotopy v hydrologii povodí Uhlířská / Šanda, Martin, 1971- -- In: Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami -- ISBN 978-80-87577-14-1 -- s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Stabilní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami / Košťák, Blahoslav, Kudrna, Z., Vilímek, V. -- In: Mineral raw materials and mining activity of the 21th century -- s. 415-419
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stabiľnosť K-polevogo špata v gidrotermaľnych uslovijach
Stable C, N Isotopes in Human Skeletal Material from the Great Moravian Burial Site at Mikulčice-Kostelisko. / Bůzek, František, Smrčka, Václav, Velemínský, Petr, Zocová, Jarmila (2008) -- In: Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII. Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. -- ISBN 978-80-86023-74-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Stable calcium isotopic compositions of Hawaiian shield lavas: Evidence for recycling of ancient marine carbonates into the mantle / Farkaš, Juraj, Huang, Shichun, Jacobsen, Stein -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta -- ISSN 0016-7037 -- Roč. 75, č. 17 (2011), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stable carbon isotope developement across the late Silurian Lau Event in northern peri-Gondwana (Prague Basin, Czech Republic) / Buggisch, W., Frýda, Jiří, Kříž, Jiří, Lehnert, O., Manda, Štěpán, Munnecke, A., Nützel, A. -- In: Second International Symposium of IGCP 503 on Ordovician Palaeogeography and Palaeoclimate -- ISBN 0-89326-216-1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic / Dobeš, Petr, Hladíková, Jana, Pudilová, Marta, Žák, Karel -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 75, č. 4 (2000), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic / Dobeš, Petr, Hladíková, Jana, Pudilová, Marta, Žák, Karel, 1957- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 3 (2000), p. 271-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic / Dobeš, Petr, Hladíková, Jana, Pudilová, Marta, Žák, Karel -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey/ Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 75, č. 3 (2000), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF