Listování
od 

Stable Isotope record in Miocene Fossils and Sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia) / Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka, 1953-, Kováč, Michal, 1952- -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 4, no. 2 (1998), p. 87-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Stable isotope studies of miocene sediments and fossils from the Carpathian Foredeep in Moravia, Czech Republic / Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Biuletyn państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Vol. 387 (1999), p. 104-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Stable isotope study of base metal deposits from the eastern high Atlas, Morocco / Legierski, Jan, Rajlich, Petr, 1944-, Šmejkal, Václav -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Vol. 18, no. 2 (1983), p. 161-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Stable isotope study of diagenetic carbonates in Miocene sediments of the North Bohemian Brown Coal Basin (Most Basin), Czech Republic / Jačková, Ivana, Mach, K., Žák, Karel -- In: Abstracts, 9th Coal Geology Conference -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Stable isotope study of Miocene fossils from the SW Part of the Carpathian Foredeep and Vienna Basin (Czech and Slovak Republics)
Stable isotope study of Miocene fossils from the SW Part of the Carpathian Foredeep and Vienna Basin (Czech and Slovak Republics) / Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka -- In: European Palaeontological Association Workshop 2000 Biomarkers and Stable Isotopes in Palaeontology, 30.6-2.7.2000, Frankfurt am Main -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Stable Isotope Study of Recent Calcite Flowstone from Medieval Mine at Kutná Hora, Czech Republic / Cílek, Václav, Hladíková, J., Žák, K. -- In: Isotope Workshop II -- s. 5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stable Isotope Study of Red Algal limestones at locality Podbřežice (Middle Miocene, Central Paratethys, South Moravia, Czech Republic) / Holcová, Katarína, Nehyba, Slavomír, Zágoršek, Kamil -- In: Sediment 2009 - Abstract and field guide -- ISBN 978-83-7538-632-5 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Stable isotope study of sulphides and carbonates from the upper proterozoic rock of the Barrandian area (western Bohemia) / Hladíková, Jana, Mrázek, Pavel, 1936- -- In: Proceedings of the Conference on the Metallogeny of the Precambrian -- s. 73-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Stable isotope study of vertical zoning of the Březové Hory (Příbram) vei hydrothermal deposit (Czechoslovakia) / Žák, Karel, 1957- -- In: Isotopes in Nature: fifth Working Meeting held in Leipzig, 25-29 September, 1989: proceedings, Part I -- s. 455-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Stable isotopes and fluid inclusions in hydrothermal deposits: the Příbram ore region / Dobeš, Petr, Žák, Karel, 1957- -- In: Rozpravy ČSAV. Řada matematických a přírodních věd -- ISSN 0069-228X -- Vol. 101, no. 5 (1991), p. 1-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Stachyura Spicata Vel.&Vin. : a Cretaceous planr with swolen noden
Stachyura Spicata Vel.&Vin. : eine kretazische Pflanze mit angeschwollenen Nodi / Paclt, J. -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte -- ISSN 0028-3630 -- Nr. 7 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Stacja sejsmoakustyczna Hřensko
"Stained" basaltic concentrations of the Bohemian massif and the lower Silesia
Staining methods used for pH monitoring at the solid-liquid interface - a microscopic study of wetted sandstone / Ditz, Jiří, Eichler, František -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 43, no. 1 (1999), p. 545-549
Zdroj: ČGS (UNM)
Stálá expozice vltavínů v Týně nad Vltavou / Bouška, Vladimír, 1933- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 12 (1987), s. 378
Zdroj: ČGS (UNM)
Stalactites from Rýchory
Stálé a převrácené střižné posuny v megastřižné zóně Vysokého Atlasu, Maroko; závěry pro deskovou kinematiku Středomoří
Stále záhadné deinotériá / Tóth, Csaba -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 4 (2010), s. 253-255
Zdroj: ČGS (UNM)