Listování
od 

Stable carbon isotope developement across the late Silurian Lau Event in northern peri-Gondwana (Prague Basin, Czech Republic) / Buggisch, W., Frýda, Jiří, Kříž, Jiří, Lehnert, O., Manda, Štěpán, Munnecke, A., Nützel, A. -- In: Second International Symposium of IGCP 503 on Ordovician Palaeogeography and Palaeoclimate -- ISBN 0-89326-216-1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic / Dobeš, Petr, Hladíková, Jana, Pudilová, Marta, Žák, Karel -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 75, č. 4 (2000), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic / Dobeš, Petr, Hladíková, Jana, Pudilová, Marta, Žák, Karel, 1957- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 3 (2000), p. 271-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic / Dobeš, Petr, Hladíková, Jana, Pudilová, Marta, Žák, Karel -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey/ Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 75, č. 3 (2000), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum) / Dobeš, Petr, Malý, Karel -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 76, č. 1 (2001), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum) / Dobeš, Petr, Malý, Karel -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 76, no. 1 (2001), p. 15-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Stable isotope and fluid inclusion study of polymetallic mineralization in Jihlava Ore District (Czech Republic) / Dobeš, Petr, Fojt, Bohuslav, Malý, Karel -- In: Mineralogia - Special Papers, vol. 32 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The stable isotope archive of Lake Pannon as a mirror of Late Miocene climate change / Harzhauser, Mathias, Latal, Christine, Piller, Werner E. -- In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology -- ISSN 0031-0182 -- Vol. 249, no. 3-4 (2007), p. 335-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Stable isotope composition of Bryozoan skeletons from podbřežice (Middle Miocene, Central paratethys, South Moravia, Czech Republic) / Holcová, Katarína, Nehyba, Slavomír, Zágoršek, Kamil (2008) -- In: Proceeding of the 14th International Bryozoology Association Conference, Boone, North Carolina -- ISBN 1-884549-30-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Stable Isotope Composition of Bryozoan Skeletons from Podbřežice (Middle Miocene, Central Paratethys, South Moravia, Czech Republic). / Holcová, Katarína, Nehyba, Slavomír, Zagoršek, Kamil -- In: Bryozoan Studies 2007 -- ISBN 1-884549-30-6 -- 11
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Stable isotope geochemistry and the genesis of the Polish native sulphur deposits - a review / Halas, Stanislaw, Kowalski, Wlodzimierz, Parafiniuk, Jan -- In: Kwartalnik geologiczny -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 38, no. 3 (1994), p. 473-495
Zdroj: ČGS (UNM)
Stable isotope ratios of chemically separated carbon forms in 210Pb-dated peat monoliths: Role of temperature and wetness / Adamová, Marie, 1943-, Buzek, František, Jačková, Ivana, Novák, Martin, 1959-, Pacherová, Petra, Přechová, Eva -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Stable isotope record in Miocene fossils and sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia) / Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka, 1953-, Kováč, Michal, 1952- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 83
Zdroj: ČGS (UNM)
Stable Isotope record in Miocene Fossils and Sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia) / Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka, 1953-, Kováč, Michal, 1952- -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 4, no. 2 (1998), p. 87-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Stable isotope studies of miocene sediments and fossils from the Carpathian Foredeep in Moravia, Czech Republic / Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Biuletyn państwowego instytutu geologicznego -- ISSN 0208-6603 -- Vol. 387 (1999), p. 104-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Stable isotope study of base metal deposits from the eastern high Atlas, Morocco / Legierski, Jan, Rajlich, Petr, 1944-, Šmejkal, Václav -- In: Mineralium Deposita -- ISSN 0026-4598 -- Vol. 18, no. 2 (1983), p. 161-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Stable isotope study of diagenetic carbonates in Miocene sediments of the North Bohemian Brown Coal Basin (Most Basin), Czech Republic / Jačková, Ivana, Mach, K., Žák, Karel -- In: Abstracts, 9th Coal Geology Conference -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Stable isotope study of Miocene fossils from the SW Part of the Carpathian Foredeep and Vienna Basin (Czech and Slovak Republics)
Stable isotope study of Miocene fossils from the SW Part of the Carpathian Foredeep and Vienna Basin (Czech and Slovak Republics) / Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka -- In: European Palaeontological Association Workshop 2000 Biomarkers and Stable Isotopes in Palaeontology, 30.6-2.7.2000, Frankfurt am Main -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Stable Isotope Study of Recent Calcite Flowstone from Medieval Mine at Kutná Hora, Czech Republic / Cílek, Václav, Hladíková, J., Žák, K. -- In: Isotope Workshop II -- s. 5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ