Listování
od 

Stane se odpad surovinou? / Prachař, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 259-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanín z ložiska Slovinky / Antal, Boris -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanislav Beneš: Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 8 (1994), s. 434-434
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stanislav Němec sedmdesátníkem / Němec, Karel Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 5 (2006), s. 401-405
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanisław Staszic: An Early Surveyor of the Geology of Central and Eastern Europe / Gelumbauskaité, L. Ž., Grigelis, A., Kozák, Jan, Narebski, W., Wójcik, Z. -- In: Annals of Science -- Roč. 68, č. 2 (2011), s. 199-228
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Stannite from the Slovinky deposit
Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov) / Hanák, Jaromír, Kašparec, Ivan, Matolín, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 195-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení 137Cs v půdách v oblasti Jeseníků terénní gama spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků / Hanák, Jaromír, Kašparec, Ivan, Matolín, Milan (2003) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISBN 80-7075-610-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Stanovení 222Rn a 220Rn přenosnými emanometry
Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny / Klika, Zdeněk, 1943-, Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 195-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení aminobifenylů v pitné a v říční vodě HPLC s elektrochemickou detekcí pomocí borem dopované diamantové filmové elektrody / Barek, Jiří, Klímová, Helena, Maixnerová, Lucie, Pecková, Karolina -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 104, č. 3 (2010), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Stanovení celkové atmosférické depozice do povodí Jezeří v Krušných horách / Černý, Jiří, 1958-, Havel, Milan, Krejčí, Radovan, 1970- -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 8, 2 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení časů příchodu P a S vln na záznamech osamocené seismické stanice na dole Kladno-Mayrau
Stanovení čistoty vápenců metodou OES-ICP / Kanický, Viktor -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 286-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení disperzní křivky z úderového a vibračního měření v mělkém seismickém průzkumu / Gaždová, Renata, Vilhelm, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. VI, č. 2 (2006), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Stanovení disperzní křivky ze záznamů seismických povrchových vln při harmonickém zdroji / Gaždová, Renata, Vilhelm, Jan -- In: Technical Computing Prague 2005 -- ISBN 80-7080-577-3 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí / Hanslík, Eduard, Juranová, Eva -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 56, č. 2 (2014), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení doporučené hodnoty součinitele drsnosti / Smelík, Lukáš, Uhmanová, Hana -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 56, č. 3 (2014), s. 9-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení dusičnanů v přírodních vodách ultrafialovou spektrometrií / Fiala, Jaroslav, Janoušek, Ivan -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 38, č. 2 (1988), s. 51-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení energie důlně indukovaných seismických jevů z OKR pomocí spektrální analýzy záznamů / Kaláb, Zdeněk -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1 -- s. 146-150
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG