Listování
od 

Stanovení nositele stříbra v polymetalickém skarnu z Měděnce / Šrein, Vladimír -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 64 (1983), s. 5-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení nositelů užitkových kovů v rudninách pomocí soustav bilančních rovnic / Slačík, Josef -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení objemu hrubých pórů v porézních materiálech analýzou obrazu / Straka, Pavel -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 89, č. 8 (1995), s. 513-516
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stanovení obsahu popela v uhlí pomocí zpětného rozptylu záření X a rentgenfluorescenční analýzy a přístrojová technika firmy PAR / Čechák, Tomáš, Šimon, Liboslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 9 (1993), s. 283-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení optimálního kroku inklinometrických měření / Pražský, Jeroným -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 8-9 (1984), s. 252-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice) / Kelit, Kiflemariam Gebremichael, Novotná, Jitka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 114-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení organického a minerálního uhlíku z jedné navážky horninového vzorku / Šmeral, Jiří, Urbánek, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 199-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení organických kontaminantů ve vodách / Holý, Luboš -- In: Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997 -- s. 137-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení oxidu dusného v automobilových emisích / Borovec, K., Danihelka, P., Kula, Petr, Navrátilová, Zuzana -- In: Chemické listy -- Roč. 97, č. 8 (2003), s. 634
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého v kaolínech / Dempír, Josef, Dempírová, Ludmila -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 32, č. 6 (1982), s. 153-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení parametrů pokročilých materiálových modelů pro jemnozrnné zeminy pomocí MKP softwaru / Janda, Tomáš, Šejnoha, Michal -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 2 (2013), s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení platinových kovů a zlata v geologických materiálech / Paukert, Tomáš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1992), s. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech / Boháček, Zbyněk, Čáslavský, Josef, Holoubek, Ivan, Holoubková, Irena, Kořínek, Pavel, Lahtipera, Mirja, Maatela, Paula, Paasivirta, Jaakko -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 6 (1990), s. 253-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení provozních parametrů starších typů Francisových turbín v malých vodních elektrárách / Polák, M., Polák, Václav -- In: Jemná mechanika a optika -- Roč. 57, č. 7-8 (2012), s. 208-211
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy / Lochovský, Petr -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 50, č. 4 (2008), s. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení původních teplot hornin s příkladem použití v dole 1. máj v Karviné / Beneš, Martin, Fiala, Jindřich, Kohut, Roman, Taufer, Antonín -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 3 (1983), s. 101-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení původních teplot hornin v perspektivních oblastech hlubinného dobývání / Fiala, Jindřich, Taufer, Antonín -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag -- s. 344-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií / Gruntorád, Jan, jr., Matolín, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1991), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku / Hemelíková, Blanka, Rojík, Petr, Šebesta, Pavel -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 6 (1989), s. 274-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení reaktivity uhlí ke kyslíku - metoda Olpinského / Hemelíková, Blanka, Skiba, Miroslav, Šebesta, Pavel -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 5 (1989), s. 226-230
Zdroj: ČGS (UNM)