Listování
od 

Stanovení reaktivity hnědých uhlí z lomu Medard (HDBS) ke kyslíku / Hemelíková, Blanka, Rojík, Petr, Šebesta, Pavel -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 6 (1989), s. 274-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení reaktivity uhlí ke kyslíku - metoda Olpinského / Hemelíková, Blanka, Skiba, Miroslav, Šebesta, Pavel -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 5 (1989), s. 226-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení representativního elementárního objemu pro matematické modelování pohybu podzemní vody
Stanovení různých typů sedimentů v říční nádrži a výpočet jejich objemů
Stanovení rychlostní konstanty dehydroxylace kaolinitu
Stanovení složení automobilových paliv metodami 1H NMR spektroskopie / Trejtnarová, Hana -- In: Sborník přednášek 15. ročníku konference Reotrib 2009 Kvalita paliv a maziv -- S. 139-146
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stanovení stáří tišnovských barytových žil paleomagnetickou metodou / Chadima, Martin, Dolníček, Z., Pruner, Petr -- In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 4-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Stanovení stopových koncentrací rhenia v geologických materiálech / Bouda, Tomáš, Ryšlavý, Zbyněk -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 12, č. 1 (1988), s. 68-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení telluru v horninách a jeho praktické využití / Korečková, Jiřina, Mrázek, Pavel, 1936-, Weiss, Dalibor -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 81, č. 8 (1987), s. 849-858
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení těžkých a toxických kovů v dehtech / Chalupský, Vojtěch, Kříž, Vlastimil, Straka, Pavel -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 95, č. 9 (2001), s. 566-568
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stanovení těžkých minerálů v surovinách pro výrobu porcelánu / Mach, Zdeněk -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení tvaru hladiny podzemní vody v okolí Přelouče / Štibinger, Jakub -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 4 (1995), s. 124-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení tvaru poklesové kotliny a velikosti poklesů / Pruška, Jan, 1964- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 10, č. 4 (2007), s. 18-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení upravitelnosti uhlí z vrtných jader / Kužel, Jiří, Rucký, Pavel, Růžek, Jan -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1991), s. 52-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení uranu ve vzorcích z technologických experimentů činidlem Br-PADAP a jeho porovnání s dalšími používanými metodami / Kotek, Jaroslav -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 3 (1989), s. 3-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení vzniku rud ložiska Okrouhlá Radouň / Anderson, J. B., Komínek, Jiří, Milovanov, I. A., Ordynec, German Jevgenič, Romanidis, Kleantis -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 1 (1989), s. 75-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení zlata v tuzemských rudách. Problémy rozkladu Au rudy z ložiska Mokrsko / Mestek, Oto, Peták, Petr -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 2 (1989), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení zranitelnosti podzemních vod ve specifických podmínkách rozptýleného krasu skupiny Branné / Altová, Viola, Bruthans, Jiří, Kukačka, Jan (2007) -- In: Acta Facultatis rerum naturalium universitatis ostraviensis -- ISBN 978-80-7368-416-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání / Dragon, Vladimír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 45, č. 2 (1999), s. 45-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Stanovení železa a titanu ve sklářském písku po rozkladu parami kyselin / Mužík, Luboš, Šulcek, Zdeněk -- In: Silikáty -- Roč. 28, č. 1 (1984), s. 67-79
Zdroj: ČGS (UNM)