Listování
od 

Staré dolování stříbra v sz. části jihlavského okresu / Jaroš, Zdeněk -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26 -- Roč. 139 (1995), s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Staré doly v Kutné Hoře a problematika životního prostředí / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- Listopad (1999), s. 24
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Staré doly v prostoru mměsta Kašperské Hory / Štrupl, Vít -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 83-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003 / Olišar, Petr -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 177-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Staré důlní práce v údolí Javorné (Hrubý Jeseník) : 14-224 Jeseník / Fojt, Bohuslav, 1929-, Krčmář, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy / Dorda, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 3 (2004), s. 38-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy / Dorda, Petr, Klika, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 6 (2005), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 3 (2009), s. 148-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Staré geologické mapy střední Evropy z 18. a začátku 19. století / Čejchanová, Alena, Kozák, Jan, Kukal, Zdeněk, Pošmourný, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Staré hutě v Obřím dole v Krkonoších / Bradna, Jan, Doubek, Zdeněk, 1934- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Č. 22 (1985), s. 189-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Staré hutnictví stříbra / Vaněk, Václav, Velebil, Dalibor -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 188-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Staré kutnohorské důlní mapy / Malec, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 406-413
Zdroj: ČGS (UNM)
Staré Ransko - lokalita zajímavých zeolitů / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Staré řeky Miloše Spurného kdysi, tehdy a po třiceti letech / Lacina, Jan -- In: Sbohem, staré řeky -- S. 108-124
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Staré sbírky ostnokožců (Echinodermata) staršího paleozoika Barrandienu v Okresním muzeu v Berouně / Petr, Václav, 1953- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 8 (1983), s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Starkoč near Čáslav / Beran, Anton, Buriánek, David, Cempírek, Jan, Novák, Milan, 1952- -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Field Trip Guidebook -- ISBN 80-7028-198-7 -- s. 71-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd / Aldorf, Josef, 1938-, Hulla, Jozef, 1940-, Rapantová, Naďa, Súl'ovská, Monika -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 52, no. 1 (2004), p. 61-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Starohory vědce příliš nelákají / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 258 (1998), s. 14
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Staronový fenomén geoparků / Pásková, Martina, 1974- -- In: Z Českého ráje a Podkrkonoší -- ISSN 1211-975X -- Suppl. 11 (2006), s. 263-267
Zdroj: ČGS (UNM)