Listování
od 

Staré geologické mapy střední Evropy z 18. a začátku 19. století / Čejchanová, Alena, Kozák, Jan, Kukal, Zdeněk, Pošmourný, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Staré hutě v Obřím dole v Krkonoších / Bradna, Jan, Doubek, Zdeněk, 1934- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Č. 22 (1985), s. 189-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Staré hutnictví stříbra / Vaněk, Václav, Velebil, Dalibor -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 188-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Staré kutnohorské důlní mapy / Malec, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 406-413
Zdroj: ČGS (UNM)
Staré Ransko - lokalita zajímavých zeolitů / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Staré řeky Miloše Spurného kdysi, tehdy a po třiceti letech / Lacina, Jan -- In: Sbohem, staré řeky -- S. 108-124
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Staré sbírky ostnokožců (Echinodermata) staršího paleozoika Barrandienu v Okresním muzeu v Berouně / Petr, Václav, 1953- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 8 (1983), s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Starkoč near Čáslav / Beran, Anton, Buriánek, David, Cempírek, Jan, Novák, Milan, 1952- -- In: LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals, Field Trip Guidebook -- ISBN 80-7028-198-7 -- s. 71-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd / Aldorf, Josef, 1938-, Hulla, Jozef, 1940-, Rapantová, Naďa, Súl'ovská, Monika -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 52, no. 1 (2004), p. 61-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Starohory vědce příliš nelákají / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 258 (1998), s. 14
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Staronový fenomén geoparků / Pásková, Martina, 1974- -- In: Z Českého ráje a Podkrkonoší -- ISSN 1211-975X -- Suppl. 11 (2006), s. 263-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Staropaleozoické metasedimenty na južných svahoch Nízkých Tatier v oblasti Jasenia / Franců, Juraj, 1957-, Miko, Oto, Molák, Bohumil, Planderová, Eva -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 39-63, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Staropaleozoický kvarckeratofyr na Malém Bezdězu (03-33 Mladá Boleslav) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 143-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Staropaleozoický kyslý vulkanizmus centrálnej zóny západných Karpát / Hovorka, Dušan, 1933- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 1 (1986), s. 15-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Staropleistocenní brekcie z oříšků břestovce z krasových výplní ve Vitošově / Cílek, Václav, Ložek, Vojen, Mikuláš, Radek, Morávek, R., Pokorný, P. -- In: Speleofórum 2000 -- s. 11-13
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Staropleistocenní fauna z Honců v Slovenském Krasu / Horáček, Ivan, Ložek, Vojen, 1925- -- In: Československý kras -- Č. 38 (1987), s. 133-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Staropleistocenní sutě Slovenského krasu a jejich význam pro tvorbu krasového reliéfu / Cílek, Václav -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- s. 36-41
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Staropleistocenní uloženiny a fosilní půdy podél dálniční spojky v Praze-Barrandově (12-421 Praha-jih) / Kovanda, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 86-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Starosedelské souvrství / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 184
Zdroj: ČGS (UNM)